Terugblik

Roepingenzondag

Op 26 april spraken de ambassadeurs op priester- en diakenopleiding Vronesteyn over de vraag of het evangelie, het geloof in de Blijde Boodschap hen vreugde gaf. Men zei eigenlijk allemaal: “Ja zeker. Grote vreugde!”

De vreugde van het evangelie mag mensen met elkaar verbinden. We horen het in de kerstnacht: ‘Vreest niet, wat zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David’.

Deze boodschap was bestemd voor de herders op het veld, maar eigenlijk aan ons allemaal.

Laten wij bidden om vreugdebodes: priesters, diakens en religieuzen op Roepingenzondag 8 mei, die met grote vreugde het Evangelie willen verkondigen, opdat deze vreugdevolle boodschap door iedereen kan worden gehoord en verstaan en iedereen deze boodschap op zijn of haar beurt kan uitdragen met daden en woorden.

Kijk naar het onderstaande filmpje dat in het kader van Roepingenzondag werd gemaakt.

Misschien ook interessant...