Terugblik

Info-avond Heilig Vormsel

Op zondag 28 augustus 2022 beginnen in onze parochie de voorbereidingen voor het ontvangen van het sacrament van het H. Vormsel.

De kinderen (uit groep 8) zullen daarna door onze bisschop mgr. J.H.J. Van den Hende op zondag 20 november gevormd worden in de St. Agathakerk in Lisse.

Wij nodigen u van harte uit voor de informatieavond voor ouders/verzorgers op

dinsdag 28 juni 2022 om 19.30 uur in het Paus Franciscus Huis, Heereweg 271, Lisse

Op deze avond maken we bij een kopje koffie of thee kennis met elkaar en zullen we u informeren over het sacrament van het H. Vormsel, het project ‘Vormselkracht’, de planning van het alle bijeenkomsten en het ‘Are-You-Ready’-weekend.

Het vormselproject bestaat uit 8 bijeenkomsten voor de kinderen en 2 ouderavonden.

Na de vormselviering is er nog 1 afsluitende bijeenkomst voor ouders en kinderen.

In de 1e helft van oktober is het ‘Are-you-ready’-weekend (AYR): een schitterend, avontuurlijk en inspirerend weekend over het vormsel en de H. Geest!

Later, in 2023, gaan we nog op de zaterdag vóór Pinksteren een bezoek brengen aan de bisschop in zijn kathedraal in Rotterdam bij het spetterende evenement ‘De Vuurdoop’.

Wij vragen u een bijdrage van € 50,- als tegemoetkoming in de kosten voor het werkboek en het AYR-weekend. Als dit niet lukt, zoeken we samen naar een oplossing!

Aanmelden van uw kind voor het H. Vormsel kan tot 8 juli 2022 door middel van het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier op het webadres:  https://forms.office.com/r/EJGSYntDQe .

Meer informatie over het Sacrament van het Heilig Vormsel vindt u via deze link.

Misschien ook interessant...