Terugblik

Gebeden gebedskalender september t/m november 2022

5 – 11 september       Vrijwilligers
Goede God, wij beginnen weer aan een nieuw vrijwilligersjaar. Wij bidden U dat in onze gemeenschappen woordenwisselingen en onenigheid plaats maken voor overleg en vreugde om wat U tot stand brengt met onze medewerking. Dank U voor al onze vrijwilligers.

12- 18 september      Vredeszondag
God van de vrede,
U wilt geen oorlog; U wilt dat mensen elkaar opbouwen. En zich samen inspannen voor harmonie in uw wereld. Wees nabij aan hen die te lijden hebben en aan hen die hun leven geven.
Wees ook nabij aan de agressors, opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn.
Geef dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt om uw vrede te ontvangen en uit te dragen.

19 – 25 september     Kinderen van God
Vader in de Hemel, geef dat alle mensen uw liefde ontdekken en werkelijk uw kinderen willen zijn.
Heer Jezus Christus, U bent de Alpha en de Omega, trek alle mensen tot uw liefdevol Hart, opdat zij verzoening vinden en getuigen worden van uw nabijheid.
Heilige Geest, schenk geloof, hoop en liefde, vooral aan hen die nog niet geloven, die nog niet kunnen hopen, die nog niet de liefde van God kennen.

26 september – 2 oktober     Acolieten
Heer Jezus, een aantal acolieten wordt aangesteld tot buitengewoon bedienaar van de heilige communie. Dank U Heer, dat zij zich op deze manier dienstbaar willen maken in uw Koninkrijk.
Geef dat hun dienstwerk wordt aanvaard en ondersteund in onze parochie.

3 – 9 oktober             Koren en Cantoren
God, wij zijn dankbaar voor alle koren en cantoren in onze parochie. Wij bidden U dat zij de gemeenschap kunnen meenemen in de vreugde van het U lof toezingen. Zodat wij allen met een vreugdevol hart kunnen zingen van uw glorie.

10 – 16 oktober          Wereldmissiedag
Goede God,
dank U voor alle broeders en religieuzen die in uw naam missiewerk verrichten. Wij bidden vooral voor de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará (de ‘Blauwe Zusters’) en al hun missieprojecten. Wij vragen uw zegen voor deze zusters, hun projecten en alle jongeren die zich als vrijwilliger in deze projecten hebben ingezet.

17 – 23 oktober           De farizeeër en de tollenaar
Barmhartige Jezus,
wij reageren zelf ook wel eens als de Farizeeër. Overtuigd van ons eigen gelijk en neerkijkend op de ander. Geef ons op die momenten deze gelijkenis in herinnering. Zodat wij ons naar U kunnen keren en mogen groeien in barmhartigheid.  

24 – 30 oktober         Beproevingen
Vader God, onze beproevingen, ons leed en onze pijn aanvaarden is een zware opgave. Wij willen beseffen dat U elk moment bij ons bent en alles ten goede leidt.
Wij vragen daarbij uw genade van geloof, hoop en liefde om moedig vol te kunnen houden.

31 oktober – 6 november      Willibrordzondag
Heer Jezus Christus, U gaf een speciale roeping aan de apostelen die het Goede Nieuws van verlossing aan de hele wereld predikten. U stuurde talloze missionarissen naar alle delen van de wereld, onder hen Sint Willibrord, zodat nieuwe generaties van uw gelovigen zouden opstaan door hun woord. Zie Heer, naar de noden van de moderne wereld en roep vele jongeren op tot uw apostolische dienst in het priesterschap of religieuze leven.

7 – 13 november        Werelddag van de armen
Goede God,
Deze zondag gedenken wij alle armen. Wij vragen speciaal uw zegen voor alle gezinnen die niet (meer) rond kunnen komen. Voor wie het dagelijks leven te duur is geworden. Zegent u hen met mensen om hen heen die zich over hen ontfermen en hen ondersteunen.

Misschien ook interessant...