Terugblik

14 september 2022: Internationale dag voor gebed om vrede in Oekraïne en in heel Europa

De Raad van Europese bisschoppenconferenties vraagt om op 14 september, het feest van Kruisverheffing, te bidden voor vrede in Oekraïne en in heel Europa. Ook in ons bisdom wordt hier gehoor aan gegeven. Lees hier meer over op de website van het bisdom Rotterdam.

Om 9:00 uur zullen we zelf in onze parochie het Feest van Kruisverheffing vieren in de H.H. Engelbewaarderskerk in Lisse. Daarin zullen we het onderstaande gebed bidden :

Tot U, Vredevorst, zenden wij ons gebed voor de vrede,
waarnaar wij zo vurig verlangen.
Uit uw goddelijk hart hebt Gij over de wereld de liefde doen uitstralen,
opdat alle tweedracht zou worden weggenomen
en onder de mensen alleen de liefde zou heersen.
Terwijl Gij op de aarde rondwandelde,
hebt Gij het tederste medelijden getoond met de ellende van de mensen.

[….]

Beziel regeerders en volkeren met zachtmoedige gevoelens,
maak een einde aan de verdeeldheid die de volkeren uiteenscheurt
en geef, dat de mensen elkaar de kus van de vrede schenken,
Gij die de mensen tot broeders gemaakt hebt met de prijs van uw Bloed.

En zoals U eens de oproep van de apostel Petrus: “Red ons, o Heer, want wij vergaan!”
welwillend hebt beantwoord door de woeste zee te doen bedaren,
zo verhoor vandaag goedgunstig onze vertrouwvolle gebeden,
door het aanschijn van de wereld te vernieuwen
en haar in de rust en vrede te herstellen.

En U, allerheiligste Maagd,
help ons evenals in andere tijden van zware beproevingen,
bescherm ons, red ons.
Amen.

(Paus Benedictus XV)

Misschien ook interessant...