Terugblik

Vormselviering 20 november om 11:00 !

Op zondag 20 november zal mgr. van den Hende, bisschop van Rotterdam, in de St. Agathakerk in Lisse aan 21 jongeren het sacrament van het Vormsel toedienen. Het is een prachtig feest waarbij het enthousiaste jongerenkoor Faith! zingt. Van harte welkom!

Let op: deze viering begint om 11:00 !!

Misschien ook interessant...