Terugblik

Viering van barmhartigheid; maak je klaar voor Kerstmis!

Het grote feest van Kerstmis komt met rasse schreden naderbij. In de periode die we “advent” noemen bereiden we ons hier op voor.

Juist in de week voordat we vieren dat het Licht in de wereld geboren wordt, willen we ons hart ook klaar maken en voorbereiden. In een “viering van barmhartigheid” willen wij alles wat ons belemmert in onze relatie met God en met de mensen om ons heen bij de Heer neerleggen. Na een gezamenlijke viering van woord, gebed en zang wordt de gelegenheid geboden het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Ondertussen wordt de Heer onder de gedaante van brood in de monstrans op het altaar geplaatst. Met de Heer in ons midden mogen we ons geborgen weten bij Hem en onze kwetsbaarheid aan hem voorleggen. Kom ook, en maak je klaar om een zalig kerstmis te vieren!

De viering begint om 19:00 uur in de st. Agathakerk in Lisse. iedereen is van harte welkom!

Misschien ook interessant...