Nieuws

Gebeden gebedskalender van palmpasen tot pinksteren.

27 maart – 2 april Enthousiasme

Goede God,

Jezus wordt met enthousiasme binnengehaald en toegewuifd met palmtakken. Iedereen zingt en is vol vreugde.

Wij vragen U: geef ook ons die vreugde. Geef ons de vrijmoedigheid om vol enthousiasme te getuigen van uw Zoon Jezus.

3 – 9 april Goede Week en Pasen

Goede Vader,

Jezus Christus is de weg van het lijden gegaan. Geef dat wij steeds dieper mogen ingaan in het mysterie van Jezus. Geef dat meer mensen de keuze durven maken om Jezus te leren kennen.

Om Hem in het dagelijks leven toe te laten, en Hem te ontmoeten in gebed, in de Eucharistie, en in de medemens.

10 – 16 april

Goddelijke Barmhartigheid

Barmhartige God,

U kent onze parochie beter dan dat wij haar kennen. U overziet alles, U kent iedereen en ook de inzet van eenieder. Help ons, om niet te roddelen en te oordelen over elkaar. Help ons, om anderen juist te betrekken bij onze gemeenschap en ons vrijwilligerswerk. Geef dat wij uw barmhartigheid naar elkaar kunnen betonen.

17 – 23 april Eerste Heilige

Communie

Heer Jezus,

De communicanten mogen U voor het eerst ontvangen. Geef dat zij ontvankelijk zijn voor uw Liefde en uw nabijheid. Geef dat onze geloofsgemeenschap de communicanten en hun gezinnen meedragen in gebed. En mogen er mensen zijn die hen iedere keer de weg wijzen naar U.

24 – 30 april Roepingenzondag

God onze Vader, wij vragen U nieuwe priesters te roepen. Schenk hen een geest van wijsheid en grote liefde, van moed en volharding om mensen met, door en in Christus vertrouwd te maken met uw Woord en Sacramenten. Schenk nieuwe roepingen aan de ordes en religieuze gemeenschappen En geef dat wij allen gehoor geven aan de roep om ons te laten omvormen tot leerlingen van U. Laat ons een sfeer creëren in onze parochie waarin roepingen kunnen gedijen.

1 – 7 mei Huwelijk

Liefdevolle God, wij willen speciaal bidden voor roepingen tot het huwelijk. Bidden wij ook voor degenen die getrouwd zijn; dat man en vrouw door hun huwelijk elkaar mogen helpen naar heiligheid en dat zij zich hierin gesteund weten door de mensen om hen heen. Bidden wij ook voor de gezinnen: dat wanneer echtgenoten kinderen mogen ontvangen, zij van U de kracht mogen ontvangen om in deze seculiere samenleving hun kinderen gelovig op te voeden. Dit vragen wij U op voorspraak van het heilig echtpaar Zélie en Louis Martin (de ouders van de H. Thérèse van Lisieux).

8 – 14 mei Moederdag

Heilige Monica, u bent een toonbeeld van de christelijke moeders. U bent altijd blijven bidden voor uw zoon Augustinus, ook toen hij steeds verder van de waarheid afdwaalde. Heilige Monica, wij vragen op uw voorspraak kracht en doorzettingsvermogen om voor onze kinderen te blijven bidden. Ook als zij een weg gaan die wij niet voor ogen hadden.

15 – 21 mei Jongeren

Moeder Maria, wij vragen uw moederlijke en liefdevolle bescherming voor de jongeren. Geef dat meer jongeren Jezus mogen leren kennen. En wij bidden om een goede voorbereiding voor alle jongeren die naar de Wereldjongerendagen in Lissabon gaan.

22 – 28 mei Pinksteren

Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest.

God de Vader, geef dat wij iedere dag een moment nemen om stil te zijn in uw aanwezigheid. Opdat wij daarna weer terug kunnen gaan naar ons dagelijks leven. Gevuld met de inspiratie van de Heilige Geest.

Gevuld met de Liefde van Jezus.

En gesteund door uw Barmhartigheid.

Deze gebedskalender wordt u aangeboden door onze parochie. Wij stellen uw vrijwillige bijdrage zeer op prijs op NL05RAB00336556500 t.n.v. Parochie Heilige Willibrordus.

Parochie Heilige Willibrordus Lisse Hillegom De Zilk