Nieuws

Vastenactie 2024

Leven in een veranderende wereld

Collecteren | VastenactieDe jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. De mensen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater.  In de plattelandsgemeenschappen in de districten Bikita en Gutu in de provincie Masvingo leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die afgelopen jaren steeds ernstiger werden. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

Doet u ook mee ? In het weekend van 2 en 3 maart en  van 9 en 10 maart is de collecte in de kerk bestemd voor Vastenactie. Op zondag 10 maart a.s.  om 10.00 uur staat de viering in de St.Jozef en St.Martinuskerk in het teken van de Vastenactie van dit jaar. Of kom op dinsdag 5 maart naar het Paus Franciscushuis. Waar na de dienst van 9.00 uur in de St.Agathakerk , diaken Osseweijer tijdens de koffie vertelt over het hongerdoek: ‘Behoud de Schepping’ en het project van de Vastenactie.                       

Soepmaaltijden of sobere maaltijden U kunt op meerdere dagen deelnemen aan een soepmaaltijd met gebeden en gesprekjes rondom een vasten/hongerdoek “behoud de schepping’ dat wordt gebruikt om het project van Vastenactie   met elkaar te overdenken.  Voor uw deelname wordt een vrijwillige bijdrage aan Vastenactie gevraagd. De bijeenkomsten zijn op alle data van 18.00 uur tot uiterlijk 19.30 uur. Op woensdag 6 maart in het Willibrordushuis in Hillegom op dinsdag 12 maart in de huiskamer van de pastorie in De Zilk of op woensdag 13 maart in het Paus Franciscushuis. In verband met de organisatie van de soep/sobere maaltijden graag inschrijven via het aanmeldformulier achter in de kerken of via sec@rkwb.nl. Wilt u een financiële bijdrage leveren dan kan dat op bankrekening: NL25RABO 03281 05 015 t.n.v. Parochie H. Willibrordus onder vermelding van :   Vastenactie 2024. Of in de collecteschaal tijdens het weekend van 2 en 3 maart of 9 en 10 maart