Lokale Commissie

Zoals de pastoor kan rekenen op het parochiebestuur, zo kan hij ook rekenen op de inzet van de lokale commissies. De lokale commissies bestaan uit vrijwilligers, die hem vooral ondersteunen door zorg te dragen voor de dagelijkse gang van zaken in de geloofsgemeenschap. Iedere lokale commissie bestaat uit vrijwilligers, die direct contact hebben met de ‘werkvloer’ of beter gezegd met de parochianen, kerkgangers en lokale vrijwilligers. Zij hebben daarom een signalerende functie, maar kunnen daar ook direct op inspelen. De lokale commissies kunnen vrijwilligers stimuleren door te zorgen voor goed werkmateriaal, het uitspreken van waardering voor hun werk, maar vooral ook door betrokken te zijn en samen te zoeken naar wegen om mensen in en buiten de kerk te bereiken.

Voor de lokale commissies, maar ook voor het parochiebestuur, is het van belang om uw mening te horen. Schroom daarom niet om uw ideeën, wensen of mening te delen. Het algemene e-mailadres van de parochie is sec@rkwb.nl. U kunt ook gerust eens naar het secretariaat bellen of een afspraak maken met een van de leden van een lokale commissie of het bestuur. Dit kan via het telefoonnummer: 0252-418870.

LisseHillegomDe Zilk

 • Renée van der Salm

 • Paul Hendriks

 • Ria Nieraad

 • Ninette Tranquille

 • Agata Jodlowska

 • Arnold van Berkel

 • Rosa Van Reisen • Corine Heins

 • Lizette Romijn

 • Marco Verberk


 • Ruud van Haarlem