Teens of Faith is voor tieners in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar om het katholieke geloof te verdiepen. En hen te laten zien welke grote waarde dit in hun dagelijks leven kan hebben. Hiervoor organiseren wij maandelijks een bijeenkomst waarin wij met een onderwerp/thema werken. Wij laten onze tieners, uitgaande van hun belevingswereld, de waarde van het geloof zien. Hierbij komen de bijbel, de heiligen en de traditie van ons geloof aan de orde.

Er zijn contacten met mensen en instellingen binnen en buiten de parochie. Er wordt soms iemand uitgenodigd om een bepaald onderwerp voor het voetlicht te brengen of wij gaan ‘naar buiten’ en brengen de tieners met andere mensen en instellingen in contact.

In de maand januari is er een gezamenlijke bowling met de R.K.J., de jongerengroep van de locatie St.Agathakerk. In juni sluiten we het jaar af met alle tiener- en jongerengroepen van de hele parochie.

Het eerste uur staat het gekozen thema centraal. We beginnen soms met een spel dat het thema inleidt; dit wordt afgewisseld met ‘praatmomenten’ en andere ‘doemomenten’ of opdrachten. Daarbij kan soms een filmfragment of een ‘YouTube’-filmpje worden getoond. Als verwerking kan er een kringgesprek worden gehouden of worden geschreven. Tieners leren elkaar zo kennen en doen daarmee ook sociale vaardigheden op.

Het tweede uur wordt er frisdrank en chips aangeboden We klappen de tafeltennistafel uit en we halen de gezelschapsspelletjes tevoorschijn. Er kan ook gewoon gezellig gepraat worden.

Nieuwe tieners kunnen zich elke maand weer aanmelden. Zij kunnen ook meegaan met iemand die zij kennen. Onze tieners mogen een (al dan niet gelovige) vriend of vriendin meenemen.