Kerkbijdrage / Schenking

Schenken aan de kerk

Onze Willibrordparochie is een gemeenschap in Christus. Vanuit ons geloof in Christus voelen wij ons verbonden aan God en aan elkaar. Het persoonlijk geloof in God en het samen beleven en vieren van dat geloof kunnen niet zonder elkaar. Zonder het één verpietert het ander. Daarom is het belangrijk dat wij elkaar vasthouden in die gemeenschap. Elkaar ook steunen als dat nodig is, maar ook het geloof samen in vreugde en vriendschap vieren.

Om zo’n gemeenschap in stand te houden wordt uiteraard van ieder verwacht een bijdrage te leveren. Die bijdrage vindt gelukkig door veel parochianen plaats in de zin van fysieke inzet. Een functie vervullen of ondersteuning daaraan verlenen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de tuinen rond onze kerken. Allemaal vrijwilligerswerk. En zo zijn er heel veel meer functies, van misdienaar tot lid van een zangkoor, van het schoonmaken van de kerk tot het organiseren van een kerkenveiling. Geweldig werk dat ook leuk is door de gezamenlijkheid wat het gemeenschapsgevoel ook weer versterkt.

Maar naast dit actieve bijdragen is er ook geld nodig om de hele organisatie te ondersteunen. Geld voor Priesters en de diaken, voor dirigenten en medewerkers op het secretariaat. Geld ook voor het waterdichthouden van het dak van kerken en pastorieën en voor het overig onderhoud van de gebouwen, voor gas, water en elektra, voor onderhoud van de orgels en andere installaties, voor ICT voor een moderne communicatie, voor de uitgave van het parochieblad, voor kaarsen en andere kerkbenodigdheden. Het is allemaal veel.

Uiteraard zijn de jaarlijkse kerkbijdragen die de meeste parochianen geven hierbij essentieel en deze worden dan ook zeer op prijs gesteld. Maar ook als u eens een hoger bedrag zou willen schenken dan kan dat natuurlijk. De dekking van onze hoge kosten wordt zo voor de kerk weer beter haalbaar maar u kunt bijvoorbeeld ook uw wensen voor de besteding aan een bepaald doel binnen onze parochie meegeven. Zoals het onderhoud van een bepaald kerkgebouw of een orgel of een ander doel welk u na aan het hart ligt.

Een financiële bijdrage is zoals u wellicht weet aftrekbaar voor de belastingen. Het ANBI-nummer van de parochie is 822030317. Het secretariaat is graag bereid om u hierbij van extra informatie te voorzien en als u wilt te helpen. Het secretariaat is dagelijks bereikbaar op nummer: 0252-418870

Onderstaand vindt u ook de bankrekeningnummers van de diverse locaties van onze parochie waardoor u uw gift ook nog wat specifieker kunt bestemmen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage!

Voor locatie Lisse de St. Agathakerk en H.H. Engelbewaarderskerk:
NL86 RABO 0336 5309 86 t.n.v. RK Par. H. Willibrordus

Voor locatie Hillegom de St. Jozef en St. Martinuskerk:
NL42 RABO 0316 9023 73 t.n.v. RK Par. H. Willibrordus

Voor locatie De Zilk de H. Hart van Jezuskerk
NL48 RABO 0388 1150 09 RK Par. H. Willibrordus

ANBI-nummer 822030317

ANBI-status

De parochie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is als zodanig erkend door de Belastingdienst.
De in dat kader relevante informatie is op een afzonderlijke site te raadplegen.