Bijbelmeditatie

Bijbelmeditatie als ‘Geestelijke Oefening’

Herbronnen met de heilige Schrift

 In de parochie is de Bijbelgroep: ‘Bijbelmeditatie als Geestelijke Oefening’.

De H. Ignatius van Loyola, stichter van de orde van de Jezuïeten (paus Franciscus is een Jezuïet) beschouwt Bijbelmeditatie als een oefening waarbij geluisterd wordt naar wat God ons via een Bijbeltekst wil schenken.

Dit kan zijn een woord van bemoediging, troost, inspiratie, kracht, inzicht of vreugde.

De Bijbel is een boek vol verhalen en gedichten met geloofservaringen en ontmoetingen van mensen met God. Bidden met de Bijbel kan je helpen om op jouw beurt ook tot zo’n ontmoeting met God te komen.

Na een korte inleiding op één van de Schriftlezingen van de komende zondag, zullen we een tijd stil zijn om de tekst te ‘beschouwen’.

In de stilte luisteren we enerzijds naar ons binnenste, naar ons hart.

Anderzijds luisteren we ook naar God die via de Bijbeltekst tot ons wil spreken. Onze levenservaringen komen in de Bijbelmeditatie in ontmoeting met het Bijbelverhaal. Je wordt uitgenodigd om je eigen leven te plaatsen naast de tekst van de H. Schrift.

Ignatius leerde zijn volgelingen deze ‘geestelijke oefeningen’ om te luisteren naar onze hartstochten en gevoelens. Wat doet dat het Schriftwoord van God met mijn hart? Merk ik dat er iets van vreugde in mij bovenkomt als ik luister naar het Woord van God? Echte vreugde komt van God en als ik die ervaar in de Bijbelmeditatie, zegt dat iets over waartoe God mij uitnodigt.

Dit mediteren met een Bijbeltekst kan ons helpen meer rust in ons leven te vinden. Deze Bijbelmeditatie helpt ons om ons innerlijk leven te ordenen!

De Bijbelgroep komt elke 3e donderdagavond van de maand bij elkaar in het Willibrordushuis (de pastorie links van de kerk, Hoofdstraat 27) in Hillegom. U kunt zich voor deelname aan deze Bijbelgroep aanmelden via : kapelaan@rkwb.nl. U bent van harte welkom!