Eucharistie (Eerste Heilige Communie)

Eucharistie

Iedere dag komen miljoenen mensen samen om de Eucharistie te vieren. Dit is het Laatste Avondmaal dat Jezus aan het einde van Zijn leven op aarde vierde. Hij wilde Zijn leerlingen en vrienden meer geven dan een herinnering. Hij gaf zichzelf. Volgens Jezus is er geen grotere liefde dan dat iemand zijn leven geeft voor een ander.  Dit is het cadeau dat Jezus ons telkens weer geeft: Zijn Lichaam en Zijn Bloed.

Eerste Heilige Communie

Met het Doopsel wordt een kind opgenomen in de Kerk. Zodra dit kind ongeveer 8 jaar oud is (of in groep 4 zit), dan wordt het uitgenodigd om de Eerste Heilige Communie te ontvangen. Om kinderen en ouders op dit bijzondere moment voor te bereiden, wordt in de Parochie Heilige Willibrordus sinds 2021 het project ‘Ik ben bij je’ gebruikt. De bijeenkomsten vinden in de regel plaats op zondagmorgen en worden gecombineerd met de viering in de kerk. Zo kunnen de gemeenschap en de kinderen elkaar leren kennen en ook raken de kinderen meer vertrouwd met de gang van zaken in de Mis, zodat ze hun eerste Communie ontvangen in een ruimte en sfeer die voor hen vertrouwd en veilig is.

Er zijn 8 bijeenkomsten voorafgaand aan de Eerste Heilige Communie. De kinderen worden dan meegenomen in het verhaal van God, die belooft altijd bij ons te zijn. Ze zullen door verhalen, gesprekjes, opdrachten en andere manieren voorbereid worden op het ontvangen van de Heilige Communie. De ouders worden dan van harte uitgenodigd om op datzelfde moment elkaar te ontmoeten en aan de hand van een filmpje van “Alpha” met elkaar in gesprek te gaan.

Het ontvangen van de Eerste Heilige Communie is echter geen eindstation, maar meer een nieuw startpunt. Vanaf dat moment zullen de kinderen met Jezus verder gaan, die zichzelf in de Communie aan ons geeft als brood en wijn; Zijn Lichaam en Bloed.

Na de viering van de Eerste Communie zijn er daarom ook nog twee bijeenkomsten waar de kinderen allemaal aan zullen deelnemen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er o.a. gesproken over wat de kinderen hebben meegemaakt.

De kinderen uit de groepen 4 van alle acht de Rooms-katholieke basisscholen in de parochie ontvangen rond de herfstvakantie een uitnodiging voor de Eerste Communie. Zit uw kind niet op een Rooms-katholieke school of heeft uw kind door andere omstandigheden geen brief ontvangen? Laat het ons dan weten! Onder aan deze pagina kunt u vanaf oktober ook de informatiebrief met het aanmeldformulier vinden.

Aanmelden kan via: aanmeld-formulier. Aanmelden kan ook telefonisch (0252-418870) of via e-mail ehc@rkwb.nl.