Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Wie zijn wij?

De afkorting PCI staat voor: Parochiële Caritas Instelling. De PCI is een instelling die een diaconale functie heeft voor parochianen van een geloofsgemeenschap maar ook voor mensen van buiten de geloofsgemeenschap. Diaconie is omzien en hulp bieden aan een ieder die dat nodig heeft. Vanuit naastenliefde (= caritas) wordt de helpende hand geboden.

Wat doen wij?

De PCI beschikt over middelen om mensen die in nood zijn gekomen, of mensen die niet meer in aanmerking komen voor regelingen vanuit de gemeente, direct te helpen. Vooral op financieel gebied helpen wij mensen die bij andere instanties niet meer terecht kunnen. Dit kan in de vorm van een lening of schenking zijn. Indien nodig doet de PCI soms ook aankopen om mensen in nood te helpen.

Naast het financieel ondersteunen van mensen helpen wij ook organisaties met humanitaire doelstellingen in eigen land en daarbuiten. Maar zeker ook de regionale instellingen vergeten wij niet! De PCI ondersteunt ook verschillende projecten binnen de parochie.

Wie? Wat? Waarom?

De PCI bestaat uit vrijwilligers. Integere mensen die zich vanuit hun geloofsovertuiging willen inzetten voor de medemens. “Ik had honger en jij gaf mij te eten.” (Matt. 25, vers 35). Mensen in tijdelijke financiële nood kunnen een hulpaanvraag doen. Deze zal uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Uiteraard kunnen ook organisaties en werkgroepen een beroep doen op de PCI. Tevens is het mogelijk een aanvraag te doen voor een ander.

Hoe kunt u de PCI bereiken?

De hulpaanvraag kan via e-mail gedaan worden (zie e-mailadressen op achterzijde folder). Maar u kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie doen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact opnemen met een van de parochiesecretariaten. Het secretariaat zal de betreffende lokale PCI inlichten en wij zullen dan contact met u opnemen. Mogelijk kunnen wij u de helpende hand bieden. Misschien zijn wij dat laatste (puzzel) stukje waar u op zoek naar bent……..

PCI, afdeling De Zilk E-mail: pcidezilk@gmail.com

PCI, afdeling Hillegom E-mail: pcihillegom@gmail.com

PCI, afdeling Lisse E-mail: pcilisse@gmail.com

Download onze folder.