Leiderschapsteam

Samen met het pastoraal team zet het leiderschapsteam zich in voor de pastorale zaken in de parochie. Om alle activiteiten in de parochie evenveel aandacht te kunnen schenken, is het leiderschapsteam verdeeld in 3 taakvelden. Ieder taakveld werkt parochiebreed en wordt bemenst door vrijwilligers die door het pastoraal team worden toegerust. De contactgegevens en de leden van het leiderschapsteam ziet u hieronder.

Catechese: LTcatechese@rkwb.nl

Andrea Langeveld: Ik heb samen met mijn man een bollenbedrijf. Wij hebben drie volwassen kinderen. Van huis uit ben ik katholiek opgevoed. Ik heb o.a. in de werkgroep Eerste Heilige communie, vormsel en jongerencatechese gezeten. Catechese is belangrijk voor de toekomst van de kerk, hiervoor wil ik mij graag inzetten. Het gaat om de geloofsvorming van volwassenen, kinderen en jongeren.

Christine van Berkel: Mijn naam is Christine en ik ben 25 jaar. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als orthopedagoog en leerkracht basisonderwijs. Ik ben met het katholieke geloof opgevoed en als tiener betrokken geraakt bij de tienergroep in Haarlem. Nog steeds ben ik actief bij de tienergroep, maar nu als leiding. Door de lezingen en bijeenkomsten heb ik veel verdieping in het geloof gevonden. Ik hoop voor onze parochie dat parochianen ook deze verdieping kunnen vinden en draag hier graag aan bij door mij in te zetten in het taakveld catechese.

Lorena Salazar: Ik kom oorspronkelijk uit Ecuador en woon sinds 2005 in Hillegom met mijn man Koen en dochters Paula en Bianca. Sinds 2018 ben ik vrijwilliger binnen de parochie in de eerste Heilige Communie werkgroep en daarnaast de laatste twee jaar in de lokale commissie van Hillegom. Ik wil graag bijdragen aan een plaats waar jonge ouders hun geloof op een moderne wijze kunnen beleven en doorgeven aan hun kinderen. Ik kijk er naar uit om met jullie via catechese de parochianen voedsel voor de geest te geven.

Diaconie: LTdiaconie@rkwb.nl

Renée van der Salm: Hallo! “Ik ben Renée, 36 jaar, werkzaam als veredelaar van snijbloemen, woonachtig in Lisse.” Zo stel ik me meestal voor, maar het belangrijkste aspect van mijn identiteit is: Ik ben een geliefd kind van onze Heer. Dat stukje zeg ik meestal niet hardop, maar ik voel het wel. Elke dag. Ik geloof dat de wereld een heel stuk mooier zou zijn als iedereen vanuit dat vertrouwen zou leven. De ‘missie’ van onze parochie is “Handen en voeten geven aan Gods liefde”: dat vind ik een prachtig beeld, en daar wil ik me graag, samen met jou / u / jullie, voor inzetten, want dat is toch de kern van diaconie?

Wil van Aken: Beste mensen, ik ben Wil van Aken, 75 jaar en woon in Hillegom. Vanuit mijn vroegere werkzaamheden voel ik mij bijzonder aangetrokken tot mensen die het in het leven op een bepaald moment niet makkelijk hebben. Vanuit de Heilig Hartkerk in De Zilk is mij gevraagd of ik mij voor de gemeenschap in wil zetten voor de diaconie. Mijn taak zie ik om mensen die soms een helpende hand in wat voor zin dan ook nodig hebben: Een luisterend oor zijn. En indien mogelijk hulp te bieden.

Liturgie: LTliturgie@rkwb.nl

Arnold van Berkel: Mijn naam is Arnold van Berkel, jaren actief geweest in de Lokale Commissie Lisse en ik wil nu graag werkzaam zijn binnen het Leiderschaps Team (LT) omdat ik het belangrijk vind dat de overgang van Lokale Commissies naar de nieuwe opzet soepel en constructief verloopt. In het dagelijks leven ben ik vaste plantenkweker. De privésituatie is getrouwd, vader van 7 kinderen, die inmiddels hun eigen stek gevonden hebben en wij mogen nu veel plezier beleven aan onze kleinkinderen. Liturgie vind ik een mooi taakveld omdat ik dat een heel wezenlijk onderdeel vind van de parochie, het is de plaats waar de parochianen én andere mensen Jezus mogen ontmoeten, de Heilige Schrift leren kennen en elkaar ontmoeten. Ik hoop dat ik met mijn bijdrage de parochie mag versterken.

Talitha Koopmans-Tuijn: Mijn naam is Talitha en sinds 2018 te vinden in deze parochie, vooral in De Zilk. Samen met mijn man en onze twee zoontjes van 2,5 jaar en van 8 maanden woon ik sinds begin 2023 in Lisse. In het dagelijks leven werk ik op het Fioretti College in Hillegom waar ik de toekomstige generatie wat van de prachtige Engelse taal mag bijbrengen. De liturgie vind ik een mooi taakveld omdat ik zelf veel rust vind ik de vieringen, maar het ook belangrijk vind dat de viering voor zowel jong als oud toegankelijk is. Meedenken over veranderingen en verbeteringen samen met u, ten goede voor ieder van ons, lijkt mij een mooie uitdaging.