Onderstaand vindt u alle contactgegevens m.b.t. onze parochie:

  • Centraal secretariaat: te bereiken via sec@rkwb.nl en 0252-418870.
    • Laura Kabel (hoofd), Marianne Faas, Pauline van der Veek, Chantal Ringma.
  • Noodtelefoon: 06 33 86 59 55 (bij spoed, voor een uitvaart of ziekenzalving)
  • Pastoraal team: pastoor Bosma 0252-413330, kapelaan Kuik 0252-520166 en diaken Osseweijer 06-54294763
  • Bestuurszaken: Rob van Reisen, vanreisenpartners@gmail.com, tel. 06-51897781
  • Lokale commissie: sec@rkwb.nl, tel. 0252-418870 of via secretariaten.
  • Redactie Wil’skracht: wilskracht@rkwb.nl, tel 0252-515000.
  • Website: Saskia Hoogkamer, saskia.hoogkamer@gmail.com

Overige adres- en contactgegevens van de vier locaties leest u hieronder:

Lisse
St. Agatha
Hillegom
St. Jozef en St. Martinus
Contactgegevens:
Heereweg 277
2161 BH Lisse

T: 0252 - 413330
E: seclisse@rkwb.nl
Contactgegevens:
Hoofdstraat 27b
2181 EA Hillegom

T: 0252 - 515000
E: sechillegom@rkwb.nl
agathakerkSt Jozef en martinus
Lisse
H.H. Engelbewaarders
De Zilk
Heilig Hart van Jezus
Contactgegevens:
Heereweg 459
2161 DC Lisse

T: 0252 - 211453
E: secengel@rkwb.nl
Contactgegevens:
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk

T: 0252 - 515753
E: secdezilk@rkwb.nl