In de eerste week van elke maand zijn er vier avonden, maandag t/m donderdag, waarop we met verschillende groepen in de pastorie van de St. Agathakerk bijeenkomen. De avond begint om 19.00 uur met een maaltijd en daarna houdt kapelaan Kuik een inleiding over een geloofsonderwerp waarop we aansluitend met elkaar van gedachte wisselen. Op maandagavond beginnen we na de H. Mis van 19.30 uur en hebben we iets lekkers bij de koffie. Het (opnieuw) ontdekken van ons geloof is de leidende draad van deze avonden. Wilt u meer info mail naar seclisse@rkwb.nl. U kunt ook bellen naar het parochiesecretariaat: 0252-413330.