Interkerkelijk Hulpfonds Lisse

Het Hulpfonds biedt een helpende hand.

Het Hulpfonds Lisse en Lisserbroek is een onderdeel van de Diaconie van de Hervormde Kerk, van de Gereformeerde Kerk, van de SWG en van de PCI van de Katholieke Kerken  in Lisse. Wij helpen mensen in Lisse en Lisserbroek, die tijdelijk in financiële nood zijn geraakt.

We geven in principe geen financiële bijdrage, maar een renteloze lening. Dit in verband met uitkeringen en inkomstenbelasting van de betreffende mensen. Hiertoe bestaat contact met de plaatselijke sociale dienst en andere sociale instellingen.

Als het nodig is storten de vier kerken een bedrag naar rato in de kas van het Hulpfonds. Daarvan worden in de loop van het jaar diverse gezinnen en alleenstaanden uit Lisse en Lisserbroek geholpen, wel of niet aangesloten bij een geloofsgemeenschap. De hulpvragen die bij het Hulpfonds binnen komen zijn heel divers. Van verhuiskosten, het aanschaffen van een wasmachine tot het bezorgen van een doos levensmiddelen. Alle aanvragen worden zorgvuldig bekeken en beoordeeld of we kunnen helpen of niet. Zo niet, dan proberen we door de verwijzen naar andere instanties.

Mochten er hulpvragen zijn, of vragen naar de werkwijze van het hulpfonds dan kunt u mailen naar het Hulpfonds ( lissehulpfonds@gmail.com ).