Interkerkelijk Sociaal Fonds Hillegom

De Samenwerkende Kerken verlenen sinds 1995 individuele noodhulp via de Stichting Interkerkelijk Sociaal Fonds Hillegom. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij Dhr. A. Vledder aad.vledder@live.nl .