Catechese

Jezus zegt in het Evangelie van Matteus tegen zijn apostelen: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” (Mt. 28, 19-20). Het doorgeven van het geloof is een kernopdracht van ons christen zijn. Dit betekent dat we anderen willen vertellen over God. God is onze Schepper en we noemen Hem Vader, Zoon en heilige Geest. Catechese komt van het Griekse woord κατήχησις, katèchèsis, dat “mondeling onderricht” betekent.

Voor sommige mensen is het heel makkelijk om over hun persoonlijk geloof te spreken met anderen, maar voor de meeste mensen is dit minder vanzelfsprekend. De kinderen die als jong kind zijn gedoopt leren meestal via de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel wie wie God is en wat het betekent om een vriend van Jezus te zijn en de kracht van de heilige Geest te ontvangen, maar ieder jaar zijn er ook volwassenen die toetreden tot de Rooms-katholieke Kerk of hun eigen geloof willen (her-)ontdekken of ontwikkelen.

Een leven met Jezus betekent ook dat we Hem steeds beter willen leren kennen. Daarom is catechese een van de speerpunten in het pastoraal beleid van de parochie. En daarom dat er naast de kindercatechese ook veel gelegenheid wordt geboden voor catechese voor jongeren en volwassenen. Kijk rustig rond op deze website en neem gerust contact op als je vragen hebt of zelf je geloof wilt verdiepen: