Sacramenten

Sacramenten zijn zichtbare tekenen die God ons geschonken heeft. Je zou kunnen zeggen dat het zichtbare tekenen zijn van de onzichtbare God. Hij laat zich ontmoeten op scharniermomenten van ons leven. De bisschop, priester of diaken zijn de bedienaren van de meeste van de zeven sacramenten die de Rooms-katholieke Kerk kent. Een man en vrouw die zich door het ja-woord aan elkaar geven in het sacrament van het Huwelijk zijn zelf de bedienaren van dit sacrament.

De zeven sacramenten die de Kerk kent zijn

  • Het Doopsel
  • De Eucharistie (Communie)
  • Het Vormsel
  • Het Huwelijk
  • De Wijding
  • De Ziekenzalving
  • Het Sacrament van Boete en Verzoening

Op de website vind je over ieder sacrament een korte uitleg met een filmpje bij de meeste uitleg. Heb je vragen over de sacramenten, neem dan gerust contact op met de pastoor, kapelaan of diaken!