Noodtelefoon

In geval van spoed, voor een uitvaart of ziekenzalving, kunt u (ook buiten openingstijden) het centraal secretariaat bereiken op de noodtelefoon:

06 33 86 59 55