Terugblik

 • Tulpen gezegend!
  Afgelopen week heeft pastoor Bosma de eerste tulpen van het seizoen 2023/24 gezegend bij de Gebroeders Van der Slot aan de Johan Speelmanweg. Afgelopen zomer heeft er een mooi artikel over dit fraaie bedrijf in de Wil’skracht gestaan en sommigen van u zullen wellicht ook meegekregen hebben dat zij de tulpen gesponsord hebben voor de
 • Godsvolk onderweg met elkaar, van lokale commissie naar leiderschapsteam
  Door alle eeuwen heen komen wij als gelovigen samen bijvoorbeeld in huiskamers, kerken en schuilkerken. Er is in de loop der jaren heel veel veranderd.  Zo zijn we ook hier van verschillende parochies naar de huidige Parochie Heilige Willibrordus gegaan. Dat is alweer 13 jaar geleden. Na de fusie zijn er lokale commissies opgericht om
 • Eerste Communie? De voorbereidingen zijn al van start gegaan!
  Volgend jaar zal op 14 april 2024 de eerste communieviering plaatsvinden. Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen beginnen binnenkort! De kinderen die nu in groep vier zitten , en kinderen die misschien al iets ouder zijn maar de eerste communie nog niet hebben ontvangen, zijn van harte welkom om mee te doen met
 • Samen sterk voor onze H.Hartkerk.
  Oktobermaand is Actiemaand Het Comité “Hart voor onze kerk”  biedt u een  brochure met veel gesponsorde cadeauartikelen aan.  Ook de bollenpakketten zijn weer opgenomen. De financiële opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de H.Hartkerk. Heeft u geen brochure ontvangen, achter in de kerk liggen een aantal brochures of neem contact op met Jan Ruigrok.  
 • Alpha cursus
  Ontmoeten, inleiding en gesprek, daar draait het om bij Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die ook in onze H. Willibrordusparochie wordt aangeboden. Alpha bestaat uit ongeveer 10 interactieve bijeenkomsten waarin deelnemers het gesprek aangaan over het leven, geloof en God. En een weekend over de Heilige Geest. Een Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie
 • Dankjewel! Vastenactie 2023
  Vastenactie 2023 Een prachtig resultaat kunnen we u melden, want ruim 4500 euro heeft de actie voor de Jan Beenakker Stichting opgebracht! De Stichting heeft dit aangevuld en 5000 euro overgemaakt naar de Nawanyago school in Oeganda. De school wilde het geld besteden aan tablets en computers voor leerlingen en leerkrachten. En dat dat is
 • Samenbrengen Versterkt: nieuwe permanente mistijden in het weekend
  In het weekend van 15/16 en 22/23 juli is aan het eind van de Mis bekend gemaakt dat er een nieuw liturgisch rooster komt voor de weekendvieringen. Deze brief is hieronder te downloaden. Het begin van de brief luidt als volgt: Het pastoraal team kondigt hierbij belangrijke veranderingen in het liturgisch weekendrooster aan. Dit jaar
 • Nationale dodenherdenking 4 mei
  Donderdag 4 mei is de nationale dodenherdenking. Dit jaar wordt er vanuit de gemeente of het Oranjecommittee geen herdenkingsbijeenkomst meer gehouden. De Samenwerkende Kerken van Lisse vinden het echter belangrijk om hen die voor onze vrijheid en die van anderen hun leven hebben gegeven te blijven herdenken, dus hebben zij dit samen opgepakt. Van 18:45
 • Bijzondere film in Lisse: Where are you, Adam?
  Op vrijdag 21 april speelt in het Paus Franciscushuis, Heereweg 271 in Lisse de film “Where are you, Adam?” Where are you, Adam? speelt zich af in het oude Dochiariou-klooster aan de westelijke oever van Oros Athos. Oros Athos is een schiereiland in het noordoosten van Griekenland, ten oosten van Chalcidice, in de Griekse landstreek Macedonië.
 • Vastenproject 2023: Let your light shine!
  De Jan Beenakker stichting zet zich in voor een basisschool in Uganda. Het doel is met name meisjes in de gelegenheid te stellen om onderwijs te krijgen. Net als in veel (Afrikaanse) landen, zijn scholen meestal niet in de buurt en kunnen velen ook de kosten moeilijk betalen. De meeste kinderen krijgen geen onderwijs, omdat ze
 • Pastor Berry Lansbergen overleden
  Vandaag ontvingen wij het bericht dat op zaterdagochtend 18 februari op 73-jarige leeftijd, gesterkt door het sacrament van de zieken, is overleden pastor Berry (Gijsberthus Thomas Johannes) Lansbergen. Hij werd geboren in Vlaardingen en werd na onder andere werkzaam te zijn geweest bij de sociale dienst in Schiedam op 12 december 1998 tot priester gewijd.
 • Paus emeritus Benedictus XVI overleden
  In de ochtend van 31 december 2022 om 9:34 overleed op 95-jarige leeftijd paus emeritus Benedictus XVI van 2005 tot 2013 was hij bisschop van Rome, totdat hij afstand nam van de zetel van Petrus. Na zijn abdicatie en de keuze van paus Franciscus verbleef hij in stilte in een verblijf in de Vaticaanse tuinen.
 • ‘Vissen naar antwoorden’, terugkoppeling van de kaartjes
  In de periode van 4 september tot 9 oktober 2022 kregen alle kerkgangers de mogelijkheid drie vragen over de parochie te beantwoorden. Dit kon u doen door achter in één van onze kerken een kaartje in te vullen en in een visnet te hangen. Op deze kaartjes werden de volgende drie vragen gesteld: 1. Wat
 • Sint Nicolaas op bezoek
  Op 6 december, de gedachtenis van de heilige Nicolaas, kwam de goede Sint na de mis zijn verjaardag vieren in het paus Franciscus huis. Op de wekelijkse koffieochtend werden er gezamenlijk sinterklaasliedjes gezongen en vertelde de goedheiligman een aantal verhalen over zijn leven. Ook vertelde hij iets over zijn relieken in de crypte van de
 • Parochie Heilige Willibrordus viert feest!
  Op 6 november vierden parochianen vanuit de hele parochie het Hoogfeest van hun patroon de Heilige Willibrordus in de st. Jozef en st. Martinuskerk en het 12,5 jaar bestaan van de parochie, waarvoor de bisschop een felicitatie stuurde! Tijdens de Mis zegende pastoor Bosma het Willibrordusbeeld uit de voormalige st. Jozefkerk. Door een aantal parochianen
 • Parochiële onderscheiding voor Joop van der Lans
  Joop is al zijn hele leven betrokken geweest bij  de St.Martinusparochie in Hillegom. Hij is er gedoopt, heeft er zijn communie gedaan, is gevormd en is misdienaar geweest. Maar Joop is veel meer dan dat. Al sinds begin jaren 90 is hij actief als loper van de kerkbalans, bezorger van het parochieblad, schoonmaker van de
 • Trouwe vrijwilliger Adriaan Frederiks ontvangt Hillegomse Hangkous
  Iedere maandagochtend werken een aantal vrijwilligers in Hillegom op het kerkhof. Ze snoeien de bomen en planten, wieden onkruid en zorgen ervoor dat de graven er netjes en waardig bij liggen. Natuurlijk is een kopje koffie tussendoor dan een welkome vaste onderbreking van de werkzaamheden. Ook op maandag 19 september kwam de groep even koffiedrinken.
 • Parochievernieuwing
  In maart heeft het pastorale team samen met een aantal vrijwilligers deelgenomen aan de conferentie ‘de Missionaire Parochie’ in Breda. Dit was een zeer inspirerend congres. Het was fijn om met ongeveer 1.000 katholieken samen de vurige inleidingen van Father Mallon te volgen, samen te vieren, te lofprijzen en samen te bidden. Wij zijn vol
 • Diaken Kees van Opzeeland overleden
  Op 22 augustus bereikte ons het droevige bericht dat diaken Kees van Opzeeland plotseling is overleden. Hij heeft veel betekend voor de Heilig Hartparochie en na de fusie van de Willibrordusparochie in de lokale commissie van de kerk van het Heilig Hart van Jezus. Zijn fijne omgang met mensen met een verstandelijke beperking maakte dat
 • Pannenkoekenactie RKJ groot succes!
  Vorige week is de eerste WJD-sponsoractie geweest: de pannenkoekenactie! De jongeren hebben in de vier kerken van onze parochie vele pannenkoeken gebakken en weggegeven! En de opbrengst was fantastisch: € 1136,58 ! Wat een prachtig resultaat! Iedereen heel erg bedankt! De reis naar Lissabon komt nu al een stuk dichterbij!!
 • Zondag ”Laetare” in het teken van gezinnen en jongeren
  Zondag 27 maart was een dag vol Gezinsontmoeting! In Hillegom hoorden de communicanten (én hun ouders) tijdens de voorbereiding over het Laatste Avondmaal. Daarna volgden de ouders de Alphacursus en spraken zij daarna met elkaar over gebed. Ze sloten af met een moment van gebed in hun eigen groepjes.Ondertussen vond in Lisse de Gezinsontmoeting plaats.
 • Oekraïners in onze parochie en pastorale brief bisschoppen
  De oorlog in Oekraïne en de gigantische stroom vluchtelingen die dit veroorzaakte vraagt ons om actie te ondernemen en om snel te schakelen. Diaken Iwan Osseweijer had begin maart een overleg geïnitieerd met de burgemeester, wethouder en vertegenwoordigers van de kerken van Lisse, terwijl Open Hof dit namens de kerken in Hillegom oppakte. Hieronder vertelt
 • Missa Aurea; Met Maria uitzien naar de Heer
  op de vroege woensdagmorgen om 6:30 vierden we traditioneel de Gulden Mis. Bij alleen kaarslicht stonden we stil bij Maria die vol verwachting uitziet naar de geboorte van de Heer. Terugkijken? Dat kan hier.
 • Oud-pastoor Buskermolen overleden
  Op 12 december overleed oud-pastoor H. J. Buskermolen. Hij was tot 2009 pastoor van de parochie van het Heilig Hart van Jezus in De Zilk. Hij heeft veel betekend voor de Zilkse gemeenschap. Zaterdag zullen we afscheid van hem nemen en zullen we hem aan de Heer toevertrouwen. Vanaf 10:00 uur kunt u de viering
 • Aanmelden Eerste heilige Communie
  Afgelopen dinsdag was de informatie-ouderavond voor de Eerste Heilige Communie op 15 en 23 mei van het komende jaar2022. Het was een interessante en goede avond, waar niet alleen het nieuwe project gepresenteerd werd, maar naast de praktische punten ook nog een aflevering werd gekeken van “Alpha” met de titel: Is er meer?” Voor velen
 • Stand van de thermometer t.b.v. het orgelfonds
  Open Monumentendag, zaterdag 11 september, heeft een team van vrijwilligers in de St. Jozef en Martinuskerk in Hillegom veel enthousiaste bezoekers mogen ontvangen. Er kan teruggekeken worden op een geslaagde dag. Een dag met een vrolijke en gezellige sfeer waar het nieuwe orgel een prominente plaats had. Door de inzet van vele vrijwilligers, de giften
 • Schuldhulpmaatje Lisse ontmoet
  Op dinsdagavond 5 oktober organiseerde de Raad van Kerken Lisse een ontmoeting van Schuldhulpmaatje Lisse met de verschillende diaconieën en charitas van de verschillende Lissese kerken. Natuurlijk was de parochie ook vertegenwoordigd. Het was een indrukwekkend verhaal over de enorme, vaak onzichtbare, financiële problematiek die er is. Als christenen van Lisse willen we juist mensen
 • Nieuw patroonsfeest in Hillegom gevierd!
  Afgelopen zondag was de start van een nieuwe traditie: in Hillegom vieren we voortaan een dubbel patroonsfeest van st. Jozef en st. Martinus op de eerste zondag na de vakantie (in plaats van de zondag rond 19 maart en 11 november). Het was een prachtige viering waarin vele vrijwilligers aanwezig waren. Het was goed samen
 • Het zegenen van de kruisweg in de pastorietuin van de St. Agathakerk te Lisse
  Het lijkt alweer een hele tijd geleden (1993-2002) dat de kerk te Lisse, de St. Agatha, flink werd gerestaureerd. Als parochianen wist u allen een zo’n groot bedrag bij elkaar te sparen dat veel meer kon worden aangepakt dan vooraf was bedacht. Zo konden bijvoorbeeld ook de kruiswegstaties van de kerk worden gerestaureerd. Om niet
 • Heilig Hartspeld uitgereikt!
  Vanmiddag werd Bep van Hensbergen verrast met de Heilig Hartspeld. Vele jaren heeft zij zich ingezet voor gezinsvieringen, communie brengen bij mensen die niet naar de kerk kunnen en als lector en coördinator van de lectoren. Zomaar een greep uit het vele dat Bep voor de parochiegemeenschap heeft gedaan en doet. Heel veel dank voor
 • Jan Floris krijgt “Hangkous” van burgemeester
  Op zaterdag 28 mei, een prachtige zonnige dag werd na de viering van de Mis onze vrijwilliger Jan Floris verrast door burgemeester van Erk van Hillegom. Jan heeft jaren lang gewerkt aan het opruimen en nieuw aanplanten van de tuin rond de st. Jozef en st. Martinuskerk. Hij was er van de ochtend tot de
 • Zegening Mariakapel en St. Jozefhuisje op St. Jozefkerkhof in Hillegom
  Op de gedachtenis van “Maria, Moeder van de Kerk” heeft pastoor Bosma de nieuwe Mariakapel en het St. Jozefhuisje (waar de vrijwilligers koffie kunnen drinken tussen de werkzaamheden door) gezegend. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan deze twee plaatsen. Vandaag was veel regen voorspeld, maar precies tussen 13:00 uur en 14:00 uur was het
 • Kinderkerk mini-adventsviering 20 december
  Hallo allemaal,Wat gaat de tijd toch snel. We kregen een mooie foto van Luuk en Daniël. Ze hebben deze week het derde kaarsje gekleurd. Zien jullie hoe mooi ze dat hebben gedaan? Zelfs als je niet meer naar school hoeft toe te gaan is er nog veel te doen voor het Kerstmis. Is bij jullie
 • Vierkerstmis.nl
  De Nederlandse bisschoppen hebben voor periode van advent en kerstmis een prachtige website opgezet om iedereen handreikingen te bieden om deze bijzondere periode ook dit jaar zinvol, mooi en goed te kunnen vieren. Kijk op vierkerstmis.nl en laat je inspireren!
 • Kinderkerk mini-viering 13 december
  Hebben jullie ook van die mooie tekeningen gemaakt met je ogen dicht ? Daar krijg je rare dingen van nietwaar? Eva en haar moederhebben ook getekend. Kijk maar op de foto hiernaast. Kun jij zien wat ze getekend hebben? Kinderkerk mini-viering voor thuis 13 december• Ga samen aan tafel zitten rond de adventskrans, of zet
 • Vrijwilligersjubilea in Lisse
  Normaal gesproken worden tijdens de vrijwilligersavond in Lisse de vrijwilligers die dat jaar een jubileum vieren in het zonnetje gezet met een mooi boeket en een brief waarin de Lokale Commissie Lisse haar waardering uitspreekt. We zullen niemand uit hoeven leggen waarom deze avond dit jaar niet georganiseerd kon worden, maar daarmee was er wel
 • Kinderkerk mini-viering voor thuis 6 december
  Hebben jullie ook al zo’n mooie bril gemaakt net als Job? En hebben jullie ook al mooie dingen gezien door die bril ? Iets waar je blij van wordt? Misschien kijken jullie nog uit naar Sinterklaas of kijken jullie al uit naar het Kerstfeest ? Kinderkerk 2e zondag van de Advent. • Ga samen aan tafel
 • De kerstgroepententoonstelling was een groot succes!
  De oproep om bij te dragen aan de vierde tentoonstelling van het jubileumjaar van de Heilig Hartkerk heeft ruimschoots gehoor gekregen! (Fotoalbum) Wij vroegen of u een bijzondere, grappige, zelfgemaakte groep, of misschien wel een groep uit een ander land wilde tentoonstellen. Door zestien dames – ja, echt alleen dames – werd enthousiast gereageerd. Zij
 • Kinderkerk Mini-viering voor thuis 29 november
  Kinderkerk Mini-viering voor thuis 29 november 2020 eerste zondag van de Advent • Ga samen aan tafel zitten rond de adventskrans, of zet vier kaarsen neer.• Steek de eerste kaars aan (net als Timothy in het filmpje) of kleur het eerste kaarsje op de adventstekening. Op Youtube staat een liedje voor de kleinste kinderen: verlanglichtjes
 • Vormsel en Installatie Pastoor
  Afgelopen zondag vierde wij het heilig vormsel van 10 kinderen en 3 jongeren. De bisschop van Rotterdam diende dit sacrament toe in de viering van 10:00 uur én aan de tweede groep in de viering van 14:00 uur. De tweede viering was ook bijzonder, omdat Pastoor Bosma officieel door de bisschop werd geïnstalleerd als pastoor
 • Installatie pastoor B. Bosma
  Langs deze weg willen we u deelgenoot maken van het feit dat vandaag, zondag 22 november, pastoor Bouke Bosma geïnstalleerd is als onze nieuwe pastoor door bisschop Mgr. J.H.J. van den Hende. Deze installatie had eigenlijk al op 15 maart moeten plaatsvinden maar is destijds geannuleerd vanwege het toen intredende Corona virus. Ook vandaag hebben
 • Kerkenveiling 2.0 een groot succes !!!
  In de H. Willibrordus parochie houden we al sinds jaar en dag de traditionele kerkenveilingen. Nee, hierbij wordt de kerk echt niet geveild maar we veilen allerlei goederen waar de parochianen maar al te graag op bieden. Hele gezellige avonden en goed voor de onderlinge cohesie maar ook voor de financiën van de parochie !!
 • Parochiële onderscheiding
  Op zondag 8 november 2020 is na de viering van het Patroonfeest van de Heilige Willibrordus in de St. Jozef- en Martinuskerk een parochiële onderscheiding uitgereikt aan mevr. Leni van Diessen en dhr. Piet Pollemans. Als dank voor hun tientallen jaren vrijwilligerswerk in de parochie. Beiden hebben naast hun gezin en baan op vele gebieden zich ingezet
 • GROOT SUCCES SAM’S KLEDINGACTIE
  De op 17 oktober gehouden Inzamelingen voor Sam’s Kledingactie/Mensen in NOOD waren ’n groot succes. Met veel enthousiasme werden honderden zakken kleding gebracht naar de Inzamelpunten bij de Kerken in Lisse en Hillegom, en bij de Speeltuin in De Zilk. In Lisse waren dat ruim 700 zakken, in De Zilk 80 en in Hillegom 490
 • Jaap Schrama met pensioen!
  Op maandag 12 oktober werd in de pastorie in de Zilk afscheid genomen van Jaap Schrama, met een mooie bos bloemen toespraken en gebak.  Jaap is zo’n 55 jaar de vaste “bloemenman” geweest van de Heilig Hart van Jezus kerk. Wekelijks zorgde hij ervoor dat er weer voldoende bloemen waren om het priesterkoor en de diverse
 • Requiemmis Kardinaal Simonis
  Op maandagavond 7 september waren oude jeugdvrienden, bekenden en andere parochianen in de St. Agathakerk aanwezig om te bidden voor de pas overleden priesterzoon van de parochie, Adrianus Johannes Kardinaal Simonis. Pastoor Bosma celebreerde samen met Kapelaan Kuik de mis. Diaken Osseweijer assisteerde en hield de homilie waarin hij met name het rotsvaste geloof van
 • Adrianus Johannes Kardinaal Simonis overleden
  Op 2 september overleed in Sassenheim op 88-jarige leeftijd Adrianus Kardinaal Simonis. Hij was priesterzoon van de St. Agathakerk waar hij gedurende zijn jeugd vaak te vinden was en misdienaar was. Na zijn diaken- en priesterwijding werd hij bisschop van Rotterdam en later Aartsbisschop van Utrecht. In 1985 creëerde paus Johannes Paulus II hem tot
 • Zilveren H. Hartspeld voor Greet Hulsebosch, Theo van Gijlswijk en Bert Schreurs
  Bij gelegenheid van het H. Hartfeest overhandigde de lC de Zilk de Heilig Hartspeld aan drie genomineerde kandidaten die zich als vrijwilliger vele jaren hebben ingezet voor werkgroepen en assistentie bij liturgievieringen van de H. Hartkerk. Gebruikelijk wordt de H. Hartspeld na de eucharistieviering uitgereikt en volgt een receptie in de pastorietuin. Dit jaar legt 
 • Stichting Maatjes voor Elkaar Bollenstreek (onderdeel van Schuldhulpmaatje)
  In Lisse worstelen mensen- in meer dan 1500 huishoudens- met financiële problemen. Rekeningen stapelen zich op. Mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen. Of zien er zelfs al tegenop om de post open te maken.  Om deze mensen te kunnen bijstaan, hebben Kerken in Lisse gezamenlijk het initiatief genomen om plaatselijke hulp te organiseren,
 • Beatmis in de H.Hartkerk
  Oude tijden herleven bij de Beatmis met ‘Berry and The Sky Devils’ in de 100-jarige Heilig Hart van Jezuskerk. De band Berry and The Sky Devils uit de roemruchte muzikale jaren zestig verzorgde op zondagochtend 8 maart, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Zilkse parochie, een Beatmis in de Heilig Hart van Jezuskerk van
 • Afscheid pastoor Franken
  Op zondag 26 januari 2020 was het afscheid van pastoor Franken. Zie foto’s
 • Kinderen van de Egelantier bezochten de H. Hartkerk
  Op 16 januari kwamen de kinderen van de Egelantierschool naar de kerk. Zij kwamen kijken naar de tentoonstelling van kunstwerkjes die alle groepen hadden gemaakt n.a.v. de verhalen die de glas in lood ramen van de kerk vertellen. Ze konden hun eigen werkjes dus zien, maar ook die van de andere groepen. Diaken Iwan Osseweijer
 • Nieuw logo voor de parochie !
  10 jaar geleden vaardigde de toenmalige bisschop van Rotterdam een decreet uit waarin onder andere stond: “Met ingang van 1 januari 2010, hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God, voeg ik samen de parochies H. Hart van Jezus te De Zilk, St. Jozef en St. Martinus te Hillegom en Lissese parochiegemeenschap St. Agatha te
 • Jubileumjaar Heilig Hartkerk feestelijk geopend
  Afgelopen zondag, 5 januari, is het jubileumjaar van de Heilig Hartkerk officieel feestelijk van start gegaan! Er is een mooi jaarprogramma gemaakt, ontstaan met medewerking van Zilkse verenigingen, stichtingen, de school en parochianen. Zo zal er elke maand (behalve in juli) een activiteit plaatsvinden in het kader van het 100 jarig bestaan van de kerk.
 • Herdenking
  Deze week was het precies 75 jaar geleden dat de Jayhawk crashte in het land van Bergman recht tegenover de H.H. Engelbewaarderskerk. Foto’s van de herdenkingsdienst van 7 september 2019 bij het monument in de Engel. Druk op het woord foto’s.
 • Zegening vervoersmiddelen
  In het weekend van 13 en 14 juli zijn op meerdere locaties in onze parochie vervoersmiddelen gezegend. Het ging hier dan meestal om de auto of fiets. Zie ook de zomer editie van de Wil’skracht. Foto’s van de zegening door pastoor Franken vindt u in het Fotoalbum.
 • Van knoop tot creatieve kunst
  Enige tijd geleden deden wij een oproep in de St. Jozef en Martinuskerk. We vroegen naar knoopjes voor een project dat we op 6 juli startten. Op onze oproep kregen we veel reacties. Mensen brachten hun ouderwetse knopendoos, (veelal in oude sigarenkist ) naar de pastorie. Het leverde al leuke gesprekken op. “Vroeger knipten we
 • Verslag Wereldjongerendagen
  door Anika en Sophie Op maandagochtend 14 januari zijn wij vertrokken met het vliegtuig. Na een lange reis van ongeveer 11 uur vliegen en 6 uur in de bus, kwamen wij rond 02.00 uur plaatselijke tijd aan in Panama. Ook al was het midden in de nacht, er stonden veel Panamezen ons op te wachten
 • Gezellige Kerst-Inn
  Gezellige Kerst-Inn Op 2e Kerstdag vond de jaarlijkse, door de PCI Hillegom georganiseerde, Kerst-Inn plaats. Dit jaar vonden 45 mensen hun weg naar Plein 28 in Hillegom om samen te zijn. De PCI had besloten om een nieuwe locatie te zoeken, omdat het niet 100% zeker was dat de Drempel nog gebruikt kon worden, vanwege
 • Met open oog en een warm hart
  Een gemêleerd gezelschap coördinatoren van werkgroepen en betrokken burgers van diverse Zilkse organisaties namen 20 november jl deel  aan een  informatiebijeenkomst  in de pastorie van de H. Hartkerk. Hoe zijn onze denkbeelden met betrekking tot armoede en hoe kunnen we de diverse soorten armoede  voorkomen?  Het ging juist niet over de vraag waar mensen recht
 • 40 jarig jubileum organist Johan Akerboom
  Op zondag 18 november vierde organist Johan Akerboom zijn 40 jarig jubileum.
 • Record opbrengst Kerkenveiling H.Hart
  In een prima sfeer werd op vrijdag 26 oktober de jaarlijkse Kerkenveiling H. Hart gehouden onder het motto ‘Geef onze Zilker kerk toekomst’. De Duinpan was op maat heel gezellig ingericht. Er werden 465 kavels geveild door de enthousiaste veilingmeesters Sjaak en Amber Verkade. De inbreng en medewerking van een grote groep vrijwilligers leverde een
 • Lezing door Arianne Beelen van Diligence Tailors
  Dinsdagochtend 25 september in het Paus Franciscus huis was ’n zeer bijzondere ochtend. Er kwamen zeker 50 gasten luisteren naar Arianne Beelen van Diligence Tailors. Zij vertelde adhv van een presentatie over haar vak als Kleermaker, onder het motto: “Stof tot nadenken”. En dat gebeurde ook, we waren behoorlijk onder de indruk van haar vakman(vrouw) schap. Onze diaken
 • Brief Paus Franciscus
  Afgelopen tijd hebben we met ontzetting en afschuw gehoord van de misbruikzaken in de Rooms-Katholieke Kerk van de Verenigde Staten.  Als reactie hierop heeft Paus Franciscus een dringende brief geschreven (zie attachment).   Downloads briefpaus-1
 • Jubileumfeestje  Evenementencommissie
  Voor het vieren van het 75e Engelbewaardersfeest op 2 oktober 2004 werd er voor die gelegenheid een feestcommissie gevormd. De festiviteiten spreiden zich uit over een heel jaar. Naast de feestelijke viering in ons kerkgebouw waren er o.a. een fietstocht en kinderspelen op het schoolplein. Na dat jaar werd het even stil. De georganiseerde activiteiten
 • Koorleden van Canticum Novum gehuldigd
  Woensdagavond 25 april 2018 zijn enkele koorleden van Canticum Novum gehuldigd vanwege hun trouwe inzet voor het koor: 12,5 jaar – Ria Kulk, Jan Rooijakkers en Corrie Broekhof 40 jaar – Hein Cozijn en Cobie Rusman 60 jaar – Anton Lemmers
 • workshop Rozenkrans knopen
  Dinsdag 17 april 2018 hebben we een workshop Rozenkrans knopen gegeven in het Paus Franciscus Huis. Zondag 6 mei zullen de ’tientjes’ en rozenkransen worden gezegend door pastoor Franken.
 • Drie jubilarissen Parochiekoor St. Jozef & St. Martinus
  Tijdens de Algemene Leden Vergadering van het Parochiekoor St. Jozef & St. Martinus op donderdag 8 maart jongsleden zijn er 3 jubilarissen gehuldigd. Allereerst Mevr. Trees van Schie en mevr. Ria Meijer. Zij zingen al 50 jaar in het kerkkoor. Voordat de beide Parochies werden samengevoegd zongen zij in het gemengde koor St. Cecilia van
 • Vastenactie The Spirits
  Op vrijdagavond 2 maart en zaterdag 3 maart was weer de 24 uur durende vastenactie van jongerengroep The Spirits. De vastenactie stond in het teken van het hongerdoek 2018; “ik ben omdat wij zijn”. Op vrijdag avond zijn 16 jongeren samen met volwassenen begonnen met een bezinning waarbij ontmoeting en respect centraal stond. We hebben
 • In memoriam Pater F. Grol m.s.c.
  Op 30 november j.l. is ons, op 93-jarige leeftijd, ontvallen Pater F. Grol m.s.c. Sinds 1972 is Pater Grol in de Agatha – parochie werkzaam geweest. We hebben hem leren kennen als een aimabel mens. Gedurende vele jaren heeft hij godsdienstles gegeven op de lagere scholen in het dorp en in de Poelpolder. De Poelpolder
 • De Heilige Willibrordus-plaquette voor Ton Kosterman
  Op zondag 3 september heeft pastoor Franken de Heilige Willibrordusplaquette met oorkonde uitgereikt aan de heer Ton Kosterman. Aanleiding hiertoe zijn de vele taken die hij als vrijwilliger vervult vanaf 2002 in de St. Agathakerk. In dat jaar ging hij met pré-pensioen. Hij had een zeer intensieve baan bij IBM als software-technicus. Het parochiebestuur zocht
 • Pelgrims vol Hoop
  Vol enthousiasme is het team Pelgrims vol Hoop opgezet en wat was het bijzonder 17 en 18 juni dat  75 lopers van alle kerken zich hadden aangemeld om mee te doen! Het was schitterend dat alle lopers zich eerst meldden bij de kraam Pelgrims vol Hoop en vervolgens met een knalgeel hesje met daarop de
 • Kerkenveiling H.H. Engelbewaarderskerk 2017
  Na maanden van voorbereiding was het 19 mei weer zover: de jaarlijkse kerkenveiling van de H.H. Engelbewaarderskerk. De commissieleden hadden er alles aan gedaan om de catalogus weer vol te krijgen, waarbij het dit jaar ook gelukt was om een aantal nieuwe verrassende kavels toe te voegen. Iedereen was positief gestemd, maar het blijft op
 • Duofietsen
  Dinsdag 23 mei, het was prachtig weer en dus heerlijk om ’n stukje te fietsen met de Duofiets. Veel gasten maakten enthousiast een rondje achter de kerk. Heel geslaagde ochtend.
 • Paaslunch
  Gezellige en heerlijke Paaslunch met veel lieve mensen in het Paus Francicus Huis.  
 • Iconen
  Dinsdagochtend 21 februari mochten we 30 gasten ontvangen in het Paus Franciscushuis. Nooit geweten dat het ongeveer een jaar duurt voordat een Icoon klaar is, dat een Icoon veel meer is dan een afbeelding, dat de Icoon naar ons kijkt, het zijn God en de heiligen die mij aankijken. Iedereen was onder de indruk van
 • Jongerenviering
  Vrijdagavond 17 februari kwamen jongeren uit de Willibrordus parochie in de Heilig Hart Kerk in De Zilk bijeen voor een jongerenviering. Kapelaan Boris Plavcic, Diaken Osseweijer en medeorganisator Kapelaan Kuik gingen voor. De viering “Geen Grotere Liefde” werd gezamenlijk georganiseerd door The Spirits, RKJ Lisse, &Joy, Teens of Faith en Jongeren Pastoraat in de Engel.
 • St. Agathafeest
  Vandaag vieren we het feest van St. Agatha, de patroonheilige van onze parochiekerk. Aanvullend met de Blasiuszegen, was het een echt feest in een volle kerk.
 • Kerstlunch
  Op maandag 18 december 2016 was de kerstlunch van de Welzijnsbezoekgroep, met als gastspreker Kardinaal Simonis. Hieronder vindt u diverse foto’s.  
 • Adventskrans maken
  Wat hebben we dinsdag 22 november 2016, een geweldige ochtend gehad in het Paus Franciscushuis. Onder leiding van Mw. Fia Hendriks hebben we een prachtige adventskrans gemaakt. Maar het was vooral heel gezellig, ook met degene die alleen voor ’n kop koffie en ’n praatje kwamen.     
 • Allerzielenviering H.H. Engelbewaarderskerk
  Woensdagavond 2 november heeft in bovengenoemde kerk de jaarlijkse viering van Allerzielen plaats gevonden. Op een avond als deze komen veel mensen samen rondom onze dierbare overledenen. Van lang of héél lang geleden maar in het bijzonder voor hen die in het gestorven zijn. Samen herdenken wij hen, noemen wij met eerbied hun naam en ontsteken
 • Lezing: Geestelijke Werken van Barmhartigheid
  Dinsdagochtend 25 oktober heeft Diaken Iwan Osseweijer een zeer boeiende lezing gehouden over de Geestelijke Werken van Barmhartigheid.  De  aanwezigen hingen aan zijn lippen en zijn vurig betoog raakten velen om ontvankelijk te zijn voor de geestelijke nood van onze naasten. In liefde te luisteren, goede raad geven, onrecht geduldig verdragen, vergeven, troosten en te
 • We kunnen er weer een jaartje tegen
  De jaarlijkse vrijwilligersavond voor de medewerkers/sters van de St. Agatha en de H.H. Engelbewaardersparochie dit jaar gehouden op vrijdagavond 9 september in de Proeverij kan zonder meer geslaagd worden genoemd. Na de dienst op naar de koffie/thee die geserveerd werd met een overheerlijk gebakje. De zaal stroomde vol. Een kakofonie van geluid ontstond er. Ja
 • Impressie van de fietstocht op 21 augustus j.l.
  Impressie van de fietstocht op 21 augustus j.l. Bezoek aan Stem in de stad onder leiding van Ria Kauffman en Ton Seijsener. Het stortregende op zondag 21 augustus en van fietsen kon daarom geen sprake meer zijn. Echter ondanks of dankzij de flinke regenbuien, vertrokken er toch 2 auto’s en met de bus 16 mensen
 • Bedevaart Brielle
  Na het grote succes van de bedevaart van vorig jaar, zijn ook dit jaar weer parochianen naar Brielle geweest. De Nationale Bedevaart heeft plaatsgevonden op 9 juli, de feestdag van de Heilige Martelaren van Gorcum. Met vele pelgrims uit het hele land hebben we samen met de Bisschop  en vele priesters  de Eucharistie gevierd. Het
 • Viering met jubilarissen!
    Zaterdag 4 juni zijn tijdens de wekelijkse viering in de H.H. Engelbewaarderskerk 4 jubilarissen van het dames en herenkoor “In Conspectu Angelorum” in het zonnetje gezet. Van deze mensen is er één die maar liefst 70 jaar als trouw koorlid zijn diensten aan bovengenoemde kerk heeft besteed. Daarnaast waren er twee die allebei 40
 • Rommelmarkt St. Agathakerk
   Op 4  juni 2016 heeft de 25e rommelmarkt ten behoeve van het doorlopend onderhoud aan de St. Agathakerk plaatsgevonden. Locatie hiervoor was de zogenaamde “Onderwaterhal” die geheel belangeloos beschikbaar is gesteld door de eigenaren, de familie Bader. Bijna was deze rommelmarkt niet doorgegaan. Op 1 januari was het de organisatie nog niet gelukt een locatie
 • Koninklijke onderscheidingen
  Onze parochie heeft veel bijzondere vrijwilligers. Vandaag werden er twee volkomen terecht in het zonnetje gezet. Job Duivenvoorden en Ton Weijers zijn door de Koning gedecoreerd vanwege hun meer-dan-bijzondere inzet voor de Lissese gemeenschap.
 • Zorg en welzijn
  Dinsdagochtend 19 april was weer een bijzondere ochtend in het Paus Franciscushuis. Monique de Rooij sprak over alles waar we mee te maken kunnen krijgen als we zorg of hulp nodig hebben, zoals:  Is het Lokaal loket in Lisse bekend, wat kun je daar aanvragen, wat is ISD, wie beslist of ik voor zorg in
 • Pastoor Kleijn overleden
  Op donderdag 3 maart 2016 is voorzien van het H. Sacrament der zieken overleden, de zeereerwaarde heer Wilhelmus Jacobus Kleijn. Pastoor Kleijn werd na zijn wijding kapelaan benoemd in de parochie H. Martinus te Hillegom (1956), thans de Parochie H. Willibrordus. Wij vragen uw gebed voor de intentie van pastoor Kleijn.
 • In de voetsporen van Apostel Paulus
  Mw. Toos van Berkel en Mw. Bernadette van Ruiten verzorgden op dinsdag  23 februari een interessante ochtend over hun reis: In de voetsporen van Apostel Paulus. Deze reis werd georganiseerd door het Katholiek Nieuwsblad en pastoraal begeleid door pastoor Michel Hagen. Aan de hand van foto’s vertelden zij hun bijzondere belevingen van deze Pelgrimsreis. Wij
 • Succesvolle bijeenkomst Kerk in Nood
  Dennis Peters en Joris van Voorst verzorgden 16 februari namens Kerk in Nood een interessante presentatie: “Islam, bedreiging of uitdaging?” Deze vraag is uiteraard veel te simpel; het antwoord daarom veel genuanceerder. “Met compassie, maar zonder de realiteit uit het oog te verliezen, samenleven met moslims zou onze opdracht kunnen zijn.” Ruim 50 bezoekers hadden een interessante
 • St. Agathaviering
  Afgelopen zondag 7 februari vierden we in de St. Agathakerk het patroonsfeest van de heilige Agatha. Kardinaal Simonis ging voor in de Mis.  Foto’s kunt u vinden in het fotoalbum: Agathafeest https://soundcloud.com/user-183542643/preek-kardinaal-simonis-5e-zondag-door-het-jaar  
 • Agathadiner 22 januari 2016
  Vrijdagavond 22 januari kwamen de gasten vanaf 19.00 uur samen Hotel Restaurant Casino “de Nachtegaal” in Lisse voor het jaarlijkse “Agathadiner”. Nadat iedereen in de foyer genoten had van een welkomstdrankje en een heerlijke versnapering zochten alle 104 gasten, waaronder pastoor Franken,  hun plekje in de dinerzaal. Hoog bezoek De muzikale begeleiding door Jan Rahder
 • Kerstviering Zonnebloem 2015 De Zilk
  Evenals vorige jaren werd de kerstviering gehouden in het parochiehuis. In de feestelijk versierde zaal werden rond 10.30 uur de zonnebloemgasten verwelkomd. Onder het genot van een paar kopjes koffie met gebak kon er worden bijgepraat. Om 11.15 uur begon de Woord en Communiedienst o.l.v. Mevr. van Rooden. De viering werd muzikaal begeleid door Mevr.
 • Kerstlunch
  Woensdag 16 december 2015 was in het Paus Franciscus huis een kerstlunch voor alle vrijwilligers van de Welzijnsgroep. De Diaken en enkele vrijwilligers kregen ruimte voor een woordje, een verhaal of een gedicht. Ook werden er kerstliederen gezongen met piano begeleiding. Voor foto’s druk op onderstaande link: https://goo.gl/photos/mm7GmrNxt4ULYGXd7 U kunt de foto’s ook bekijken onder
 • Solidariteitsestafette katholieke basisscholen Hillegom
  Solidariteitsestafette katholieke basisscholen Hillegom
 • Derde prijs voor het project Samen Kerk
  Derde prijs voor het project Samen Kerk We zijn trots te melden dat we de derde prijs gewonnen hebben bij de religieuzenprijs 2015. Bij een inzending van 48 projecten is dat supergoed. Onze werkgroep organiseert sinds 2006 vier vieringen per jaar in onze parochie voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast organiseren we huiskamervieringen voor
 • Mgr. Van den Hende vertelt over het belang van het Vormsel.
  Afgelopen mochten we vieren dat 24 parochianen het Vormsel mochten ontvangen van Mgr. van den Henden. Onze bisschop ging in zijn overweging in op de betekenis van Het Kiezen voor Hem en de hulp van de Heilige Geest die we daarvoor krijgen. Luister hier naar zijn preek, meer dan de moeite waard!
 • Gezinssynode is begonnen
  Op 4 oktober besteedde kapelaan Kuik aandacht aan de Gezinssynode die vandaag in Rome van start is gegaan. U kunt de preek hier na-luisteren, https://soundcloud.com/frank-m-lotte/preek-kapelaan-kuik-over-synode