Secretariaat

Het centraal secretariaat is gevestigd op de locatie Hillegom en is op werkdagen van 08:30 tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar op 0252-418870. U kunt ook contact opnemen via e-mail: sec@rkwb.nl.
De lokale secretariaten zijn over het algemeen in de ochtenden telefonisch bereikbaar.

Wilt u langskomen op een van onze locaties, dan raden wij u aan eerst telefonisch contact te zoeken daar de bezetting van gastvrouwen en -heren kan wisselen.

In geval van spoed, voor een uitvaart of ziekenzalving, kunt u bellen met de noodtelefoon: 06- 33865955.

Lisse
St. Agatha
Hillegom
St. Jozef en St. Martinus
Contactgegevens:
Heereweg 277
2161 BH Lisse

T: 0252 - 413330
E: seclisse@rkwb.nl
Contactgegevens:
Hoofdstraat 27b
2181 EA Hillegom

T: 0252 - 515000
E: sechillegom@rkwb.nl
agathakerkSt Jozef en martinus
Lisse
H.H. Engelbewaarders
De Zilk
Heilig Hart van Jezus
Contactgegevens:
Heereweg 459
2161 DC Lisse

T: 0252 - 211453
E: secengel@rkwb.nl
Contactgegevens:
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk

T: 0252 - 515753
E: secdezilk@rkwb.nl