Secretariaat

Het centraal secretariaat is gevestigd op de locatie Hillegom en is op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar.
De lokale secretariaten zijn over het algemeen in de ochtenden telefonisch bereikbaar. De rest van de dag komt uw telefoontje automatisch bij het centraal secretariaat terecht.

Wilt u langskomen op een van onze locaties, dan raden wij u aan eerst telefonisch contact te zoeken daar de bezetting van gastvrouwen en -heren kan wisselen.

In geval van spoed, voor een uitvaart of ziekenzalving, kunt u bellen met de noodtelefoon: 06- 33865955.

Lisse
St. Agatha
Hillegom
St. Jozef en St. Martinus
Contactgegevens:
Heereweg 277
2161 BH Lisse

T: 0252 - 413330
E: seclisse@rkwb.nl
Contactgegevens:
Hoofdstraat 27b
2181 EA Hillegom

T: 0252 - 515000
E: sechillegom@rkwb.nl
agathakerkSt Jozef en martinus
Lisse
H.H. Engelbewaarders
De Zilk
Heilig Hart van Jezus
Contactgegevens:
Heereweg 459
2161 DC Lisse

T: 0252 - 211453
E: secengel@rkwb.nl
Contactgegevens:
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk

T: 0252 - 515753
E: secdezilk@rkwb.nl