Catholicism DVD-series

Het Rooms-katholieke geloof is een geloof met traditie van 20 eeuwen kerkgeschiedenis. Vanaf de apostelen tot vandaag de dag groeit deze traditie en vernieuwt de Kerk zich telkens. Maar wat zijn nu de fundamenten van het Rooms-katholicisme? Bisschop Baron maakte met de organisatie “Word on fire” een fantastische DVD serie waarin verschillende facetten aan de orde komen, zoals:

  • Jezus, God en mens
  • Het onderricht van Jezus
  • Het mysterie van God
  • Maria, de Moeder van God
  • Petrus en Paulus
  • Christus en de Kerk
  • Liturgie en Eucharistie
  • De gemeenschap van de heiligen
  • Gebed en geestelijk leven
  • Het eeuwig leven

De meeste mensen volgen na het volgen van de Alphacursus de serie “Catholicism” als vervolgcursus, maar dat hoeft natuurlijk niet! Wilt u met een groepje mensen deze serie volgen? Neem dan contact op met Diaken Osseweijer diaken@rkwb.nl