RKJ Carlo Acutis


De Rooms-Katholieke Jongerengroep “RKJ Carlo Acutis” is een groep van ongeveer 25 jongeren in de leeftijd van 15 -30  jaar uit de Parochie Heilige Willibrordus (Lisse, Hillegom en De Zilk), maar ook van buiten de parochie zijn er jongeren actief en is iedereen uiteraard meer dan welkom!

De groep komt voort uit de voormalige jongerengroepen EnJoy Hillegom en RKJ Lisse uit de St. Agathakerk in Lisse. Deze laatste groep is in 2005 opgericht, nadat een groep jongeren vanuit Lisse naar de Wereldjongerendagen in Keulen is geweest. De opzet van de “RKJ”, dat staat voor Rooms-katholieke Jongeren is op verschillende plaatsen te vinden in het bisdom Rotterdam en daarbuiten. We kiezen er als parochie voor om in de naam van de nieuwe parochiebrede jongerengroep de letters RKJ te handhaven. Dit sluit enerzijds aan bij de andere RKJ-groepen, maar ook bij het feit dat de Wereld Jongerendagen een belangrijke rol speelt als impuls voor deze groep. 

Verdiepingsavonden
RKJ Carlo Acutis organiseert maandelijks een verdiepingsavond. Deze avond begint, als de maatregelen het toelaten, met een gezamenlijke maaltijd. Daarna bespreken we een onderwerp, dat door de jongeren zelf kan worden aangedragen. Deze onderwerpen gaan over het Rooms-katholiek christelijk geloof in het leven van de jongeren. De actualiteit kan hierin ook een belangrijke rol spelen. Na een inleiding en gesprek drinken we wat met elkaar, zodat er nog even gezellig nagepraat kan worden en eventuele individuele vragen aan de spreker of iemand van het pastoraal team kunnen worden gesteld.

Activiteiten
Naast de verdiepingsavonden organiseert de RKJ Carlo Acutis jaarlijks de befaamde en inmiddels traditionele midwinterbarbecue in de tuin van de St. Agathakerk, die ooit door de RKJ Lisse is opgezet en waarbij we veel jongeren van andere jongerengroepen en parochies mogen verwelkomen.

Tour of Faith
Iedere maand organiseert het bisdom Rotterdam Tour of Faith, waarbij de bisschop alle jongeren van de verschillende jongerengroepen van het Bisdom Rotterdam uitnodigt om gezamenlijk de Mis te vieren, met elkaar te eten en in een catechesemoment met elkaar te leren en in gesprek te gaan. Als RKJ Carlo Acutis willen we hier in principe altijd bij aanwezig zijn. Samen met de andere jongeren vormen we zo een mooi en vertrouwd netwerk van liefde.

Wereldjongerendagen
Eens in de twee á drie jaar wordt er ergens op de wereld de WJD georganiseerd. Dit is een evenement dat door Paus Johannes Paulus II in 1984 is opgezet om jongeren meer te betrekken bij de Rooms-katholieke Kerk en hen kennis te laten maken met gelovige jongeren uit de hele wereld. De verwachting is dat we in 2023 net als de vorige keren (in Keulen, Sydney,Madrid, Rio, Krakau, Panama) met een grote groep naar Lissabon, Portugal afreizen voor de volgende WJD!

Maar eerst maken we ons klaar om naar de WJD@HOME te gaan op Ameland in het weekend van 14-16 januari 2022.

Meer informatie
Heb je vragen of ben je gewoon nieuwsgierig? Bezoek ons op facebook  https://www.facebook.com/rkjcarloacutis  of mail naar rkj@rkwb.nl .

Kom gerust een keer meedoen!

De bisschop tijdens de viering van de Eucharistie tijdens de jongerenontmoeting Tour of Faith op 27 februari 2022 in de St. Agathakerk in Lisse (fotocredits: Bisdom Rotterdam