De Heilige Clara-groep

Op de eerste donderdagavond van de maand komt de gespreksgroep “De Heilige Clara van Assisi” bijeen in Het Paus Franciscus Huis in Lisse. 

We zijn een gespreksgroep die ontstaan is vanuit de ALPHA. Tijdens de ALPHA hebben we films gekeken over het christelijke geloof en ons verdiept in de onderwerpen door met elkaar in gesprek te gaan.

We zijn nu een zelfstandige gespreksgroep. Dit wordt aangemoedigd door het Pastorale Team van de parochie. Met elkaar bespreken we verschillende onderwerpen die raakvlakken hebben met het Christendom. Iedereen mag de avond een keer voorbereiden.

Onze pastorale taak is om meer belangstellenden aan te moedigen om mee te komen doen en kennis te laten nemen van de christelijke waarden.

Alle onderwerpen worden in vertrouwelijkheid met elkaar besproken. Persoonlijke ontboezemingen houden wij Sub Rosa (onder de roos) en worden niet naar buiten gebracht.

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.45 uur.

Wil je meedoen of een keer kennismaken neem contact op met:

ceesgn8@gmail.com

wendelmoetlangeler@hotmail.nl