Huiszegen

Het is een oud gebruik en een goede gewoonte om een nieuwe woning, een bedrijf of instelling te laten zegenen. Maar ook is er de traditie om aan het begin van het nieuwe jaar uw huis te laten zegenen.

In sommige streken van ons land en in landen om ons heen bestaat de traditie van het “sterzingen” of “Driekoningenzingen”. Kinderen komen dan langs om, verkleed als de wijzen uit het Oosten, liederen te zingen. Soms halen ze hiermee ook geld op voor een goed doel. Ze hebben dan krijtjes bij zich, die in de kerk zijn gezegend en waarmee zij een huiszegen op of bij de deur schrijven.

Bij ons in de parochie zijn hiervoor voorgedrukte kaart en die zijn gezegend en die op het feest van de Openbaring van de Heer (zoals het feest van Driekoningen eigenlijk heet) worden uitgedeeld na de Mis. Die zegen ziet er dan zo uit: “20 C+M+B 24”. Het lijkt een wiskundige formule, maar de letters staan voor de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”, vertaald “Christus zegene dit huis”.
De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

De zegen wordt aangevuld met kruisjes verwijzend naar Degene die de zegen schenkt, namelijk de Drie-ene God, Vader, Zoon en heilige Geest. Ook de verwijzing naar de ster kan in geschreven zegen worden opgenomen.

Het gebruik van de huiszegen is al een oud gebruik en gebeurt nog regelmatig! Het betekent eigenlijk dat je God een plaats geeft in je huis, je gezin of je bedrijf. Dit kan natuurlijk op ieder moment in het jaar. Wilt u uw woning of bedrijf laten zegenen? Neem dan contact op met het centraal secretariaat per mail sec@rkwb.nl of telefonisch 0252-418870.