Diaconie

“Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.  Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.”  (Mc. 12, 30-31) Dit zegt Jezus in het Evangelie van Marcus. Maar op meer plaatsen in de Bijbel en het leven van Jezus zien we de voorkeur van God voor mensen in nood en onderdrukking. Daarnaast zien we ook een duidelijk oproep om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg van armen, zieken, onderdrukten en verweesden. Om zien naar de naasten.

In de Rooms-katholieke Kerk noemen we dit caritas (naastenliefde) of diaconie (dienstbaarheid). De Diaconie is vaak de concrete en praktische hulp aan mensen die dit nodig hebben. Vaak is dit financiële nood of gaat het om kleding, voedsel of andere zaken.

In samenwerking met de parochie zetten een aantal organisaties zich hiervoor in. Bekijk de pagina’s en neem gerust contact op voor vragen of verzoeken om hulp. Schroom niet!