Bestuur

Het parochiebestuur van de parochie Heilige Willibrordus bestaat uit vrijwilligers. De voorzitter en eindverantwoordelijke van de parochie is, zoals in alle parochiebesturen, de pastoor.

De bestuurders zijn vooral verantwoordelijk voor de zakelijke kant van de parochie, zoals het onderhoud van alle kerken en bijgebouwen, de verhuur van panden en terreinen, het toezicht op de kerkhoven, het personeel dat in dienst is van de parochie, de parochieadministraties en natuurlijk ook de financiën, de actie Kerkbalans en het toezicht op de kerkenveilingen. Alle bestuurders hebben hulp van lokale vrijwilligers die zich vooral met de uitvoerende kant bezighouden.

  • Pastoor Bosma – Voorzitter
  • Fred Broersen – Vicevoorzitter en projecten
  • Jenny van der Pas-Post – Secretaris
  • Wim van Haaster – Onroerend Goed
  • Harrie van Haaster – Penningmeester
  • Margret Wessels – Personeelszaken
  • André Meijer – Onderhoud Gebouwen
  • René Oosterveer – Projecten

ANBI-status

De parochie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is als zodanig erkend door de Belastingdienst.
De in dat kader relevante informatie is op een afzonderlijke site te raadplegen.

De PCI die aan onze parochie is verbonden heeft eveneens de status van ANBI. Wij verwijzen naar https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT22431.

Onderstaand vindt u onder downloads het beleidsplan 2015-2019, aanvulling beleidsplan 2018 focus, het vrijwilligersbeleid en de privacyverklaring parochie.

Downloads