Welkom bij de H.H. Engelbewaarderskerkengelbewaarderskerk

De H.H. Engelbewaarderskerk is gevestigd aan Heereweg 457 te Lisse. Deze kerk naar Byzantijns model is uiterst zeldzaam in Nederland. Wij bevelen u van harte aan deze kerk tijdens een van de vieringen te bezoeken om zelf de unieke sfeer te mogen ervaren.

Liturgie
In de H.H. Engelbewaarderskerk zijn de vaste vieringen op:

  • Woensdagmorgen 9.00 – 9.30 uur: Eucharistieviering, celebrant Kapelaan S. Kuik
  • Zaterdagavond 19.00 – 20.00 uur: Eucharistieviering met koor

Jaarlijks vinden er ook enkele speciale vieringen plaats, zoals de befaamde Carnavalsmis. Verder organiseert de evenementencommissie enkele malen per jaar speciale themavieringen.

Koren
In de H.H. Engelbewaarderskerk zingen regelmatig het koor Actaea en In Conspectu Angelorum.

In Conspectu Angelorum
Het dames- en herenkoor verleent muzikale ondersteuning bij eucharistievieringen in de Engelbewaarderskerk. De dames van dit koor zingen ook tijdens uitvaarten, huwelijks- en jubileumvieringen. Het koor zingt Nederlandse en Latijnse één- en meerstemmige gezangen.

Actaea

Actaea
Het Actaeakoor, onder leiding van Chris Borst, zingt minimaal 1x per maand tijdens een viering in de Engelbewaarderskerk. Actaea zingt zowel moderne en hedendaagse muziek als de betere vroegere jongerenkoor nummers en originele Katholieke zang. Ook zingen zij wat Latijnse muziek. Er wordt iedere maandagavond van 20.00 – 21.30 uur gerepeteerd. Bij interesse of voor het bijwonen/meezingen van een repetitie kun je binnenlopen of contact opnemen met Marian Broersen, de voorzitter. Tel. 06-51594165. Voor meer informatie: www.actaeakoor.nl