Pastoraal Team

Pastoor Bosma, kapelaan Kuik en diaken Osseweijer vormen gezamenlijk het pastoraal team en zijn in de gehele parochie werkzaam.

Pastoor B. BosmaKapelaan S. KuikDiaken I. Osseweijer
pastoor@rkwb.nlkapelaan@rkwb.nldiaken@rkwb.nl
0252 4133300252 52016606 54294763
Taakvelden: LiturgieTaakvelden: PastoraatTaakvelden: Catechese, Diaconie, Jongeren