Pastoraal Team

Pastoor Franken, Kapelaan Kuik en diaken Osseweijer vormen gezamenlijk het pastoraal team en zijn in de gehele parochie werkzaam.

Pastoor FrankenkapelaankuikIwan_Osseweijer
Pastoor R.J.W. FrankenKapelaan S.A. KuikDiaken I.P.J. Osseweijer
rochusfranken@rklisse.nls.kuik1@kpnplanet.nldiaken@willibrordusbollenstreek.nl
Taakvelden: LiturgieTaakvelden: Pastoraat, JongerenTaakvelden: Catechese, Diaconie