Pastoraal Team

Pastoor Bosma, kapelaan Kuik en diaken Osseweijer vormen gezamenlijk het pastoraal team en zijn in de gehele parochie werkzaam.

v.l.n.r. Kapelaan Kuik, Pastoor Bosma, Diaken Osseweijer