Vormsel

Het is een spannende tijd wanneer kinderen hun vertrouwde omgeving van de basisschool gaan verlaten. Als kinderen in groep 8 van de basisschool zitten, kunnen ze ervoor kiezen om het Sacrament van het Vormsel te ontvangen.

In dit sacrament ontvangen de vormelingen op een bijzondere manier de Heilige Geest. Net zoals de apostelen, de leerlingen van Jezus, deze hebben ontvangen op het Pinksterfeest. Nadat Jezus was gestorven en verrezen bleven Zijn leerlingen vijftig dagen lang opgesloten in een kamer, totdat de Heilige Geest over hen werd uitgestort. Hierdoor durfden zij de wereld in te gaan met hun boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid.

Ook de kinderen van groep 8 gaan de wijde wereld in. Hierbij worden ze niet zomaar losgelaten. Hun ouders, familie en vrienden gaan met hen mee. Toch zullen ze steeds vaker zelf keuzes moeten maken, waarbij niemand hen kan helpen. Of toch…? Ja, het is God zelf die met ze meegaat op hun levensweg. Het is de Heilige Geest die ze sterkt en ze laat groeien in wijsheid, zelfstandigheid en kracht.


in-vuur-en-vlam-vormselplaatjeVormselproject ‘In Vuur en Vlam’

Tijdens het vormselproject ‘In Vuur en Vlam’ (6 bijeenkomsten vóór en 1 na het Vormsel) leren de kinderen het geloof kennen en vooral de rol van henzelf in het geloof. Ook worden ze uitgedaagd om na te denken over hun keuze voor het Vormsel, hun dromen en idealen. Er wordt gepraat, gespeeld en er worden appjes verstuurd naar God. Ook ondernemen de kinderen een gaaf kampweekend in oktober in een klooster in Heiloo en worden ze uitgenodigd om de zaterdag voor Pinksteren op bezoek te gaan bij de bisschop  in de kathedraal van Rotterdam.

Het Sacrament van het H. Vormsel wordt voor de gehele parochie toegediend door Bisschop J. van den Hende op zondag 24 november 2019 in de St.  Jozef en St. Martinuskerk in Hillegom.  Iedereen is van harte welkom tijdens deze fantastische viering!

Meer informatie
Diaken Iwan Osseweijer brengt in de maanden mei en juni een informatiebezoek aan de kinderen van groep 7 op de Rooms-katholieke basisscholen. Zij krijgen dan ook een brief mee voor de ouders  of de ouders ontvangen een e-mail via de RK school.. Wil je meer weten over het project of wil je je kind aanmelden voor het jaar 2019? Of vind je het leuk om vrijwilliger te worden tijdens de vormselvoorbereiding? Voor alle vragen over het Vormsel kun je terecht bij Diaken Iwan Osseweijer: Tel. 06-54294763 of diaken@rkwb.nl.

Onderstaand filmpje geeft een impressie van het Are-You-Ready-kampweekend waaraan de kinderen deelnemen.