Het Heilig Vormsel

Voor kinderen én volwassenen

Het is een spannende tijd wanneer kinderen hun vertrouwde omgeving van de basisschool gaan verlaten. Als kinderen in groep 8 van de basisschool zitten, kunnen ze ervoor kiezen om het Sacrament van het Vormsel te ontvangen. Wil je je kind aanmelden, dan kun je dit direct doen via dit aanmeldformulier.

In dit sacrament ontvangen de vormelingen op een bijzondere manier de Heilige Geest. Net zoals de apostelen, de leerlingen van Jezus, deze hebben ontvangen op het Pinksterfeest. Nadat Jezus was gestorven en verrezen bleven Zijn leerlingen vijftig dagen lang opgesloten in een kamer, totdat de Heilige Geest over hen werd uitgestort. Hierdoor durfden zij de wereld in te gaan met hun boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid.

Ook de kinderen van groep 8 gaan de wijde wereld in. Hierbij worden ze niet zomaar losgelaten. Hun ouders, familie en vrienden gaan met hen mee. Toch zullen ze steeds vaker zelf keuzes moeten maken, waarbij niemand hen kan helpen. Of toch…? Ja, het is God zelf die met ze meegaat op hun levensweg. Het is de Heilige Geest die ze sterkt en ze laat groeien in wijsheid, zelfstandigheid en kracht.

Maar ieder jaar zijn er ook volwassenen of oudere kinderen die gedoopt zijn en graag dit sacrament ontvangen, omdat dit er eerder niet van gekomen is. Of misschien ben jij wel gedoopt in een andere kerk en wil je op je zoektocht ontdekken of de Rooms-katholieke Kerk jouw thuis is. Neem dan gerust contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek om je op jouw zoektocht te helpen en of het Vormsel iets voor jou is. Voor jou is dan een individuele voorbereiding of, als er meerdere volwassenen zijn, een gezamenlijke voorbereiding met de andere volwassenen.


Vormselproject ‘Vormselkracht’

Tijdens het vormselproject ‘Vormselkracht’ (8 bijeenkomsten vóór en 2 na het Vormsel) leren de kinderen het geloof kennen en vooral de rol van henzelf in het geloof en in de samenleving. Ook worden ze uitgedaagd om na te denken over hun keuze voor het Vormsel, hun dromen en idealen. In het werkboek wisselen verhalen, creatieve opdrachten, gesprek en spel elkaar goed af. Ook ondernemen de kinderen een gaaf kampweekend in oktober en worden ze uitgenodigd om de zaterdag voor Pinksteren op bezoek te gaan bij de bisschop  in de kathedraal van Rotterdam.

Meer informatie
Diaken Iwan Osseweijer brengt voor en na de zomervakantie een informatiebezoek aan de kinderen van groep 7 of 8 op de Rooms-katholieke basisscholen in de parochie. Ouders krijgen voor de vakantie al een digitale brief via de RK school.

Wil je meer weten over het project? Of vind je het leuk om vrijwilliger te worden tijdens de vormselvoorbereiding? Voor alle vragen over het Vormsel kun je terecht bij de werkgroep vormsel@rkwb.nl.