Terugblik

Zorg en welzijn

Dinsdagochtend 19 april was weer een bijzondere ochtend in het Paus Franciscushuis. Monique de Rooij sprak over alles waar we mee te maken kunnen krijgen als we zorg of hulp nodig hebben, zoals:  Is het Lokaal loket in Lisse bekend, wat kun je daar aanvragen, wat is ISD, wie beslist of ik voor zorg in aanmerking kom, wat houdt dagbesteding in, Respijtzorg, tijdelijke opname, vervoersregeling, thuiszorg, moet ik een eigen bijdrage betalen, mantelzorg en ondersteuning mantelzorg en nog heel veel meer. Kortom heel veel informatie, Monique bedankt!