Terugblik

Rommelmarkt St. Agathakerk

 Op 4  juni 2016 heeft de 25e rommelmarkt ten behoeve van het doorlopend onderhoud aan de St. Agathakerk plaatsgevonden. Locatie hiervoor was de zogenaamde “Onderwaterhal” die geheel belangeloos beschikbaar is gesteld door de eigenaren, de familie Bader.

Bijna was deze rommelmarkt niet doorgegaan. Op 1 januari was het de organisatie nog niet gelukt een locatie te vinden om spullen in te zamelen. Door het verdwijnen van steeds meer hallen in Lisse (voorheen werd gebruik gemaakt van de locatie aan de Achterweg Zuid waar nu een crematorium wordt gebouwd) komen alle lokale rommelmarkten voor een steeds toenemende uitdaging te staan. Zeker de Agatharommelmarkt, één van de grootste van Nederland, heeft veel ruimte nodig. Doordat onverwachts (en ook weer geheel belangeloos) de oude Hobahohal in het centrum beschikbaar werd gesteld door de heer J. Zwetsloot kon men toch, zij het met een achterstand, aan de slag.
In de periode die volgde is door ruim 280 vrijwilligers een ongekende prestatie geleverd. Hierdoor was de rommelmarkt van ruim 3000 vierkante meter gevuld met verhandelbare spullen. Ruim meer dan 100 kuubskisten met spullen, meubels en andere grote objecten (denk aan fietsen, witgoed en zelfs een tuinvijver) vulden de Onderwaterhal. En al die spullen waren schoon, netjes, en gecontroleerd op deugdelijkheid. Niet alleen de grootste, niet alleen de goedkoopste, maar bovenal de beste kwaliteit! Dat is waar deze vrijwilligers voor staan.
Op de prachtig zomerse 4e juni, eigenlijk te mooi weer voor een overdekte rommelmarkt, heeft ondanks de warmte een fantastische rommelmarkt plaatsgevonden. Al twee uur voor de opening stonden de eerste kopers voor de deur te wachten. Bij het openen van de deur werd door deze eerste groep een sprint getrokken naar “hun” favoriete kraam, om vooral toch maar de eerste te zijn. Daarna beef de stroom bezoekers doorgaan, waardoor al een uur na de opening het enorme parkeerterrein vol was. De verkoop verliep zonder noemenswaardige problemen, de sfeer was geweldig, mensen hadden het naar hun zin.
De verkoop van spullen, de horeca en het Rad van Avontuur brachten een opbrengst op van ruim € 37.000,00. Daarmee een toename van € 4.000,00 ten opzichte van 2015. Als organisatie zijn wij daar natuurlijk enorm trots op. Deze opbrengst komt geheel toe aan het onderhoud van de “Kathedraal van de Bollenstreek”, de voor Lisse beeldbepalende St. Agathakerk.
Naast deze opbrengst is ook het sociale aspect van groot belang. Aspecten als de saamhorigheid van de medewerkers (van wie ook velen buiten de eigen parochiegemeenschap) en de aantoonbare behoefte aan dit soort evenementen van de lokale gemeenschap wegen naast het economisch belang zwaar voor de organisatie.
Rest ons te melden dat wij hopen in 2017 de 26e editie te mogen organiseren. En uiteraard namens de organisatie dank uit te spreken aan allen die door hun bijdrage, in welke vorm dan ook, deze rommelmarkt mogelijk hebben gemaakt. Voor foto’s zie Fotoalbum: https://willibrordusbollenstreek.nl/?page_id=205&album=6293350353844112929
Taco Ringma
(voorzitter a.i. / secretaris)