Terugblik

Drie jubilarissen Parochiekoor St. Jozef & St. Martinus

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van het Parochiekoor St. Jozef & St. Martinus op donderdag 8 maart jongsleden zijn er 3 jubilarissen gehuldigd. Allereerst Mevr. Trees van Schie en mevr. Ria Meijer. Zij zingen al 50 jaar in het kerkkoor. Voordat de beide Parochies werden samengevoegd zongen zij in het gemengde koor St. Cecilia van de St. Jozefkerk. Daarna Mevr. Toos van Stijn. Zij zingt al 25 jaar in het kerkkoor. Eerst in het gemengde koor van de St. Martinuskerk en daarna heeft zij zich, net als beide andere dames, spontaan aangemeld voor het nieuw op te richten Parochiekoor van de Sint Jozef en de Sint Martinuskerk. De dames werden ieder apart toegesproken door de voorzitter. Hij bedankte hen hartelijk voor hun jarenlange inzet voor het Parochiekoor en de geloofsgemeenschap van de locatie Hillegom. Zij kregen alle drie, naast een oorkonde, ook een prachtig bouquet overhandigd onder luid applaus van de voltallige vergadering.

Piet Meijer (Voorzitter Parochiekoor St. Jozef-St. Martinus)