Terugblik

Vormsel en Installatie Pastoor

Afgelopen zondag vierde wij het heilig vormsel van 10 kinderen en 3 jongeren. De bisschop van Rotterdam diende dit sacrament toe in de viering van 10:00 uur én aan de tweede groep in de viering van 14:00 uur.

De tweede viering was ook bijzonder, omdat Pastoor Bosma officieel door de bisschop werd geïnstalleerd als pastoor van de parochie Heilige Willibrordus. Dit zou aanvankelijk plaatsvinden in maart, maar vanwege de lockdown kon dat toen geen doorgang vinden.

Het waren prachtige vieringen waarin Gods heilige Geest voelbaar aanwezig was. Laten we blijven bidden dat de heilige Geest de vormelingen hun leven lang zal bijstaan en dat de pastoor de kracht en inspiratie mag ontvangen om als een goede herder, naar het voorbeeld van de Goede Herder die Jezus is, leiding te geven aan de gemeenschap van de Parochie Heilige Willibrordus.

(Foto’s: Fred Bakker)