Terugblik

Jan Floris krijgt “Hangkous” van burgemeester

Op zaterdag 28 mei, een prachtige zonnige dag werd na de viering van de Mis onze vrijwilliger Jan Floris verrast door burgemeester van Erk van Hillegom. Jan heeft jaren lang gewerkt aan het opruimen en nieuw aanplanten van de tuin rond de st. Jozef en st. Martinuskerk. Hij was er van de ochtend tot de avond om zijn zelf gekweekte bloemen en planten te verzorgen. Deze tuin is de “Tuin van Ontmoetingen” gaan heten.
Burgemeester Van Erk dankte Jan voor zijn grote inzet en overhandigde hem de “Hillegomse Hangkous” als bijzondere blijk van waardering namens de gemeente Hillegom. De burgemeester vertelde dat we Jan kunnen zien als de grondlegger van het vernieuwde Van Nispenpark, dat in de nieuwe vorm als het ware ook deel is geworden van de “Tuin van Ontmoetingen”.
Jan, bedankt voor het vele dat je vrijwillig en toegewijd hebt gedaan.