Terugblik

Godsvolk onderweg met elkaar, van lokale commissie naar leiderschapsteam

Door alle eeuwen heen komen wij als gelovigen samen bijvoorbeeld in huiskamers, kerken en schuilkerken. Er is in de loop der jaren heel veel veranderd.  Zo zijn we ook hier van verschillende parochies naar de huidige Parochie Heilige Willibrordus gegaan. Dat is alweer 13 jaar geleden. Na de fusie zijn er lokale commissies opgericht om de oren en ogen te zijn voor het pastoraal team op de locaties. De leden van de lokale commissies hebben dit de afgelopen jaren met veel passie en inzet gedaan. Waarvoor het pastoraal team en de parochiegemeenschap hen veel dank verschuldigd zijn. 

In de afgelopen 13 jaar zijn we met elkaar steeds meer parochie breed gaan samen gaan werken. De lokale commissies en het pastoraal team hebben gemerkt dat de huidige organisatie niet meer past bij wat deze tijd van hen vraagt.

Vandaar dat wij met ingang van 1 januari van drie verschillende lokale commissies overgaan naar één leiderschapsteam. Wij zijn dankbaar dat wij een groep enthousiaste mensen hiervoor bereid hebben gevonden.

Zij zullen parochie breed actief zijn op het gebied van liturgie, diaconie en catechese in de meest brede zin van het woord. Dit uiteraard zoals altijd samen met alle werkgroepen. Dit natuurlijk in nauwe samenwerking met het pastoraal team.

Wij kijken er naar uit om binnen deze nieuwe structuur samen te werken. Zo willen we met elkaar handen en voeten geven aan Godsliefde.

Pastoor Bosma