Terugblik

Kerkenveiling H.H. Engelbewaarderskerk 2017

Na maanden van voorbereiding was het 19 mei weer zover: de jaarlijkse kerkenveiling van de H.H. Engelbewaarderskerk. De commissieleden hadden er alles aan gedaan om de catalogus weer vol te krijgen, waarbij het dit jaar ook gelukt was om een aantal nieuwe verrassende kavels toe te voegen.

Iedereen was positief gestemd, maar het blijft op zo’n avond toch spannend wat het deze keer zal gaan opbrengen. Komen er wel genoeg mensen? Wordt er genoeg op de kavels geboden? Blijven de mensen wel tot het eind van de veiling, zodat ook op de laatste kavels genoeg geboden wordt? Allemaal belangrijke aspecten voor het slagen van een veiling.

Om 20.15 uur werd er gestart met het veilen van het eerste kavel. Na anderhalf uur waren er al meer dan 200 kavels geveild. Rond 22.00 uur was de zaal vol gelopen, werd er flink geboden en hing er een gezellige sfeer. Mede door de veilingmeester en de afslager, die er vanaf het begin van de veiling lekker de vaart in hielden, en het snel rondbrengen van de verkochte artikelen door de lopers, werd het laatste kavel rond de klok van 0.15 uur geveild. Doordat het niet zo laat werd bleven de mensen ook tot het veilen van het laatste kavel zitten. Ze waren namelijk ook benieuwd naar de uiteindelijke opbrengst: € 56.135,00!!

We hebben er met elkaar weer een succes van gemaakt voor de H.H. Engelbewaarderskerk, het baken van de Engel. Rest ons alleen nog om alle vrijwilligers, sponsors en adverteerders te bedanken voor hun inzet. En natuurlijk alle kopers, want zonder jullie zijn we nergens. Nogmaals dank hiervoor!!!

Wil je zo’n avond ook graag een keer meemaken of zie je al uit naar de volgende? Zet dan vrijdag 25 mei alvast in de agenda! Dan zal onze kerkenveiling 2018 plaatsvinden.