Terugblik

Jaap Schrama met pensioen!

Op maandag 12 oktober werd in de pastorie in de Zilk afscheid genomen van Jaap Schrama, met een mooie bos bloemen toespraken en gebak. 

Jaap is zo’n 55 jaar de vaste “bloemenman” geweest van de Heilig Hart van Jezus kerk. Wekelijks zorgde hij ervoor dat er weer voldoende bloemen waren om het priesterkoor en de diverse kapellen in de kerk te voorzien van mooie bloemstukken. De benodigde bloemen kweekte hij zelf op zijn stukje tuin achter de kerk. En als er eens niet voldoende bloemen beschikbaar waren dan haalde hij ze “om niet” bij de plaatselijke kwekers en handelaren.

Maar Jaap deed méér. Hij heeft jaren lang gezorgd dat op het kerkhof de graven voor de overledenen op tijd waren gedolven en dat het er netjes uitzag, zodat de overledene stijlvol kon worden begraven. Toen het zélf graven uiteindelijk niet meer ging coördineerde hij een groep vrijwilligers die dat vóór hem deden. Maar wel volgens zijn richtlijnen, want Jaap was streng, het móest in orde zijn.

Naast de coördinatie van de grafdelvers had hij ook de leiding over een grote groep vrijwilligers die wekelijks zorgt dat het kerkhof er tip top bij ligt. Er wordt geschoffeld, gesnoeid, geveegd en opgeruimd. 

Kortom Jaap heeft heel veel werk voor de kerk gedaan en laten doen. 

En nu hebben we afscheid genomen. De gezondheid van Jaap liet hem niet meer toe om zo intensief met z’n werk bij de kerk bezig te zijn. Dat vinden we erg jammer want Jaap is een graag geziene persoon bij de kerk. We halen hem dan ook af en toe even op voor een kopje koffie, want hoe dan ook; hij blijft zéér betrokken bij de kerk. En altijd als Jaap er is, wordt het gezellig want dan komen de verhalen over alles wat hij in de loop van die jaren bij de kerk heeft meegemaakt.

Jaap bedankt voor al je werk en inspanningen en we hopen je nog lang te mogen begroeten bij de koffie.

De lokale commissie en alle vrijwilligers van de “Heilig Hart”kerk