Terugblik

Requiemmis Kardinaal Simonis

Kardinaal Simonis tijdens het St. Agathafeest in 2016

Op maandagavond 7 september waren oude jeugdvrienden, bekenden en andere parochianen in de St. Agathakerk aanwezig om te bidden voor de pas overleden priesterzoon van de parochie, Adrianus Johannes Kardinaal Simonis. Pastoor Bosma celebreerde samen met Kapelaan Kuik de mis. Diaken Osseweijer assisteerde en hield de homilie waarin hij met name het rotsvaste geloof van de kardinaal belichtte. De Kardinaal geloofde vast in de barmhartige liefde van God, maar zag toch op tegen de nauwe poort of de periode in het vagevuur alvorens bij God te kunnen komen. Kardinaal Simonis pakte alle taken die hij toebedeeld kreeg op vanuit een diep plichtsbesef: Doe wat God je vraagt te doen. Zijn wapenspreuk “Ut cognoscant Te”, wat vertaald betekend: “Dat zij U kennen” is ontleend aan het 17de hoofdstuk van het Johannesevangelie: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de eeuwige ware God en Hem die Gij gezonden hebt: Jezus Christus (Joh. 17, 3). Dit was waar de kardinaal voor leefde, van waaruit hij leefde en wat hij telkens voor ogen had in verkondiging en gesprek.

De “pontificalia” van de kardinaal in de sacristie vóór de Mis in 2017

Hij bad in zijn woning in Voorhout dagelijks voor de Kerk, maar ook voor de gemeenschap van de Parochie Heilige Willibrordus in bijzonder. Moge zijn hoop op eeuwig leven nu ook werkelijkheid worden voor hem, zodat hij Christus nu ook werkelijk ziet van aangezicht tot aangezicht. En moge hij nu vanuit de hemel voor ons bidden.

Heer geef hem de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichtte hem. Dat hij mag rusten in vrede!

De Eucharistie is nog te bekijken via deze link.