Terugblik

Kinderkerk mini-viering 13 december

Hebben jullie ook van die mooie tekeningen gemaakt met je ogen dicht ? Daar krijg je rare dingen van nietwaar? Eva en haar moeder
hebben ook getekend.
Kijk maar op de foto hiernaast.
Kun jij zien wat ze getekend hebben?


Kinderkerk mini-viering voor thuis 13 december
• Ga samen aan tafel zitten rond de adventskrans, of zet vier kaarsen neer.
• Steek de eerste, de tweede èn de derde kaars aan net als Milou in het filmpje hieronder:

https://youtu.be/DGTtfsYc97Y

Adventsliedje / gedichtje

Voor de peuters: Verlanglichtjes voor Kerst 2014

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Nu meteen, kaarsje één

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Goed idee, kaarsje twee

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Kijk ik zie, kaarsje drie!

Voor de wat oudere kinderen: Een groene krans, vier kaarsen uit Kom en zing, geloofsliederen voor kinderen, lied nr. 20, Baarn, Adveniat, 2015, bladzijde 40-41

Refrein:
Een groene krans, vier kaarsen,
want Kerstmis komt in zicht.
Het wordt steeds minder donker,
dus zie je steeds meer licht.

1e zondag:
De eerste kaars mag branden;
veel licht geeft dat nog niet.
Maar donker is het niet meer,
er is hoop in het verschiet. Refrein

2e zondag:
De tweede kaars mag branden:
twee vlammetjes, kijk aan.
Ze zeggen: hoop gerust op
nóg meer licht in je bestaan. Refrein

3e zondag:
De derde kaars mag branden;
weer wint het licht terrein.
Je ziet: straks zal de duisternis
voorgoed verdwenen zijn. Refrein

Ik maak alles nieuw
Langgeleden was er oorlog in de stad Jeruzalem. De mooie stad werd verwoest. De muren omvergegooid. De tempel kapot gemaakt. De mensen werden meegenomen. Pas jaren later mogen de mensen weer terug. De stad Jeruzalem ligt in puin. Ze werken hard, maar het schiet niet zo op…
Lukt het de mensen om de stad weer op te bouwen? Wordt de stad weer zo mooi als hij was?

Het werk is moeilijk en zwaar. Soms hoor je gehuil, soms geschreeuw. De mensen mopperen tegen elkaar. Ze klagen. Het wordt er niet gezelliger op.
Dan klinkt er een luide stem. Het is Jesaja. Hij is profeet. Hij vertelt de mensen wat de Heer te zeggen heeft:
‘Luister, mensen van Jeruzalem’, roept Jesaja. ‘Luister naar wat de Heer jullie wil vertellen. De Heer zegt: Ik maak alles nieuw. En als alles nieuw is, zul je niet meer denken aan al het nare dat gebeurd is. Jullie zullen blij zijn, elke dag weer. De stad Jeruzalem zal als nieuw zijn. Een prachtige stad met mooie straten. Met pleinen vol vrolijke mensen. En overal hoor je mensen lachen.’
Er komen steeds meer mensen bij Jesaja staan. Wat zegt hij mooie woorden!

Jesaja vertelt verder: ‘De Heer zegt: Ik maak alles nieuw. Iedereen in de stad zal blij zijn. De Heer zelf zal blij zijn. Als je een huis bouwt, mag je er ook in wonen. Niemand zal het afpakken. Als je een tuin aanlegt en als je groente zaait, zal alles groeien en bloeien. Wat je oogst, mag je zelf opeten. Niemand zal het afpakken. Als je een wijngaard aanlegt, mag je zelf de druiven plukken. Je mag ze eten en ervan genieten. Niemand zal ze afpakken. Niemand zal kwaad doen. Iedereen zal lang leven en gelukkig zijn.

De mensen zuchten. Het klinkt als een droom. Wat zou dat mooi zijn! Dan zegt Jesaja: ‘De Heer zegt: Ik maak alles nieuw en jullie mogen mij helpen. Wees goed voor elkaar. Help elkaar. Bouw samen de stad. Doe wat je kunt en ik, de Heer, zal de rest doen. De stad Jeruzalem zal als nieuw zijn. Een prachtige stad met mooie straten. Met pleinen vol vrolijke mensen. En overal hoor je mensen lachen.’

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Gebed: Laten we samen bidden om een wereld van vrede:
Lieve God, dank u wel dat u ons een kijkje in de toekomst geeft.
Dank u wel dat we mogen weten, dat het steeds een beetje lichter wordt.
Help ons om ook een lichtje te zijn voor de mensen om ons heen
Door een helpende hand, een lach of een keer geen ruzie maken
Amen.

Om samen naar te luisteren en/of om mee te zingen:
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht.

Verwerking: Wil jij ook helpen bouwen aan een stad waar niemand ruzie maakt met elkaar? Jullie hebben vast wel duplo of lego of andere blokken om te bouwen. Laat maar eens zien hoe zo’n mooie
stad er uit kan zien.