Terugblik

Het zegenen van de kruisweg in de pastorietuin van de St. Agathakerk te Lisse

Het lijkt alweer een hele tijd geleden (1993-2002) dat de kerk te Lisse, de St. Agatha, flink werd gerestaureerd. Als parochianen wist u allen een zo’n groot bedrag bij elkaar te sparen dat veel meer kon worden aangepakt dan vooraf was bedacht. Zo konden bijvoorbeeld ook de kruiswegstaties van de kerk worden gerestaureerd.

Om niet maanden tegen de lege plekken van de staties in de kerk te hoeven kijken, werd besloten een tijdelijke kruisweg te maken om voor de originele in de plaats te hangen. Zo geschiede. Na de restauratie van de originele staties, werden de tijdelijke staties op zolder gelegd om daar stilletjes te worden vergeten. Totdat deze werden herontdekt en er werd besloten dat het zonde was dat ze daar lagen en er toch iets mee gedaan moest worden.

Besloten werd om de staties in een kast te plaatsen waardoor ze, beschermd tegen de elementen, buiten konden worden geplaatst. Gekozen werd voor de pastorietuin van de kerk St. Agatha. Waar ze nu bij urnengraven zijn geplaatst. Dit geeft nu eenieder de kans om deze fraaie kruisweg te bewonderen en wellicht nog belangrijker, de kruisweg te overwegen en daardoor dichter te komen tot het verlossingswerk van de Heer in ons mensenleven.

Voor hen die de kruisweg willen lopen, stellen we een aantal geplastificeerde boekjes beschikbaar die aan het begin van de tuin in een bakje zijn geplaatst. Ook vindt u daar een tweetal SQRL-codes waarmee u via uw smartphone komt bij teksten voor ofwel een kruisweg voor kinderen of een kruisweg voor volwassenen.

Om de plaatsing van deze kruisweg te markeren zal deze op zondagmiddag 29 augustus a.s. om 14:00 uur worden gezegend door het pastorale team van de H. Willibrordusparochie: Pastoor Bosma, Kapelaan Kuik en Diaken Osseweijer. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.