Terugblik

Diaken Kees van Opzeeland overleden

Op 22 augustus bereikte ons het droevige bericht dat diaken Kees van Opzeeland plotseling is overleden. Hij heeft veel betekend voor de Heilig Hartparochie en na de fusie van de Willibrordusparochie in de lokale commissie van de kerk van het Heilig Hart van Jezus. Zijn fijne omgang met mensen met een verstandelijke beperking maakte dat hij met veel plezier voorging in speciale vieringen voor deze groep mensen. het plezier en de vriendschap was wederzijds. Ook heeft hij een aantal keer geassisteerd in de vieringen, viel hij wel eens in en was hij beschikbaar om bijvoorbeeld de Blasiuszegen te geven, zodat de priester naar Hillegom kon voor de Mis.

Maar als diaken van het Bisdom Haarlem-Amsterdam was hij ook intensief betrokken bij de opleiding van pastorale beroepskrachten. Ontelbaar velen hebben genoten van zijn begeleiding en broederlijke zorg en aansporing.

Hij was een van de eerste (gehuwde) mannen die eind jaren ’70 in ons land de diakenwijding (als permanent diaken) ontving en heeft dit ambt stevig op de kerkelijke kaart van Nederland gezet.

De parochie (locatie Heilig Hart van Jezus), het bisdom Haarlem-Amsterdam en vele pastores zijn hem veel dank verschuldigd. Moge hij nu rusten in vrede en mogen zijn vrouw en andere dierbaren kracht en troost ontvangen om dit verlies te dragen.