Terugblik

Parochievernieuwing

In maart heeft het pastorale team samen met een aantal vrijwilligers deelgenomen aan de conferentie ‘de Missionaire Parochie’ in Breda. Dit was een zeer inspirerend congres. Het was fijn om met ongeveer 1.000 katholieken samen de vurige inleidingen van Father Mallon te volgen, samen te vieren, te lofprijzen en samen te bidden. Wij zijn vol enthousiasme teruggekomen van dit congres.

Parochievernieuwing kan natuurlijk niet zonder u en niet zonder jou! Wij zijn erg benieuwd naar uw/jullie ideeën over parochievernieuwing.

Vanaf het weekend van 3 / 4 september 2022 liggen in onze vier kerken kaarten met daarop drie vragen. Wij willen u/je vragen om uw/jouw antwoorden op deze kaarten te schrijven. Er bestaan geen goede of foute antwoorden, want het is hoe u/jij het ervaart. De kaarten worden ter inspiratie opgehangen in de kerken.  

Vervolgens worden alle antwoorden verzameld en gebruikt als bouwstenen voor de visie en het nieuwe pastorale beleidsplan. Het is dus erg belangrijk dat u en jij deze kaart invult! Wij ontvangen graag antwoorden van onze parochianen in alle leeftijdsgroepen, van jong tot oud. Er kunnen ook kaarten meegenomen worden voor parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen, maar nog wel betrokken zijn.

Laat uw/jouw stem horen door het invullen van de kaart!

De drie vragen waar wij graag antwoord op ontvangen, zijn:

1. Wat maakt de Kerk voor mij waardevol?

2. Wat maakt onze parochie nog vitaler?

3. Wat wil ik in onze parochie vernieuwd zien?