Terugblik

Pastor Berry Lansbergen overleden

Vandaag ontvingen wij het bericht dat op zaterdagochtend 18 februari op 73-jarige leeftijd, gesterkt door het sacrament van de zieken, is overleden pastor Berry (Gijsberthus Thomas Johannes) Lansbergen. Hij werd geboren in Vlaardingen en werd na onder andere werkzaam te zijn geweest bij de sociale dienst in Schiedam op 12 december 1998 tot priester gewijd.

Hij werkte als parochievicaris in Gouda totdat hij in 2002 pastoor werd te Bergschenhoek en Blijswijk. Twee jaar later werd hij moderator van de 3B-federatie, waarvan deze parochies onderdeel waren.

Op 1 januari 2010 werd hij lid van het pastoraal team van de nieuw opgerichte parochie H. Willibrordus, waar hij benoemd werd tot parochievicaris. Hij was als zodanig met name werkzaam in Hillegom en De Zilk, waar hij op zijn eigen rustige wijze mensen nabij was.

In september 2013 verliet hij de parochie en volgde kapelaan Kuik hem op. Vanaf dat moment was hij parochievicaris in de parochie H. Augustinus en vanaf december 2016 werd hij benoemd in het pastoraal team van de parochiefederatie “St. Franciscus tussen duin en tuin” in het Westland. Dit deed hij totdat hij per december 2018 op eigen verzoek met emeritaat ging. Na die tijd assisteerde hij nog in de laatst genoemde federatie.

Dit jaar zou hij zijn 25-jarig priesterjubileum vieren, maar zover is het niet gekomen. Laten we hem met onze gebeden begeleiden en moge de goede God zich over hem ontfermen en hem opnemen in het eeuwig leven met Hem.

De eucharistieviering ter gelegenheid van zijn uitvaart is maandag 27 februari om 12:00 uur in de St. Jacobus de Meerdere, Kerkweg 53 in Schiedam waarna hij wordt begraven op begraafplaats Holy, Olmendreef 150 te Vlaardingen.

Heer geef hem de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichtte hem. Dat hij mag rusten in vrede.