Terugblik

Vastenproject 2023: Let your light shine!

De Jan Beenakker stichting zet zich in voor een basisschool in Uganda. Het doel is met name meisjes in de gelegenheid te stellen om onderwijs te krijgen. Net als in veel (Afrikaanse) landen, zijn scholen meestal niet in de buurt en kunnen velen ook de kosten moeilijk betalen. De meeste kinderen krijgen geen onderwijs, omdat ze meewerken op het land of in het huishouden. Diegenen die onderwijs krijgen zijn meestal jongens uit gezinnen die zich dat dan net kunnen veroorloven en waarvan de ouders het nut ervan inzien. Natuurlijk zijn jongens ook welkom op de school, maar er wordt vooral veel moeite gedaan om ouders over te halen hun dochter(s) naar school te laten gaan. Wij weten dat onderwijs aan meisjes essentieel is voor de ontwikkeling van een land.

Jan Beenakker kwam door zijn werk als docent Geografie, Planologie en Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Amersterdam in contact met de oprichtster van deze basisschool. Via de Rotaryclub Bollenstreek, heeft hij de eerste stap gezet om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. Het begon allemaal met een ‘geitenproject’. Door voor de school een paar geiten aan te schaffen konden leerlingen leren over verzorging en bovendien hadden ze melk. Later werd ook een bok geschonken, zodat het aantal geiten zich kon uitbreiden.

Verder is in de loop der jaren gezorgd voor zonne-energie, zodat de jongens- en meisjesslaapzaal verlicht kon worden met ledverlichting. Daarna volgenden nog de bouw van latrines voor meisjes, een kleine watertank en een septic tank.

De Rotaryclub Lisse Bollenstreek heeft de Jan Beenakker stichting opgericht om zijn werk voort te zetten. Men heeft contacten in Uganda en is voldoende overtuigd om te weten dat alle middelen goed besteed worden en bijdragen aan de kwaliteit van deze basisschool.

Er zijn 2 soorten leerlingen:

  • Zij die van ver komen en dus overnachten en alleen de weekenden naar huis gaan.
  • Lokale leerlingen die alleen dagonderwijs volgen.

De Jan Beenakker Stichting zou haar activiteiten graag uitbreiden, zodat meer kinderen (voornamelijk meisjes) naar school kunnen.

Met een bijdrage kunnen we schoolgeld betalen, maar ook andere zaken op het gebied van verzorging en/of leermiddelen of voedsel als dat er tijdelijk niet is. Kinderen in Uganda zullen als zij verder gaan leren en misschien ook studeren, moeten weten hoe de digitale wereld van tegenwoordig in elkaar zit. Er zijn niet genoeg computers en iPads, zoals veel kinderen in Nederland hebben, zijn daar niet te vinden. Dus willen we graag helpen.

Dit jaar willen we ons inzetten voor deze Stichting. We willen geld inzamelen en eenvoudige iPads aanschaffen, zodat de leerlingen van deze school, met als motto : ‘Let your light shine’, op school vaardigheden kunnen ontwikkelen in de digitale wereld van tegenwoordig.

Helpen jullie ook mee?

Hartelijk dank namens kinderen in Uganda en de Jan Beenakker stichting

Bankrek:  NL20 RABO 0332 1742 55
t.n.v. Jan Beenakker stichting, onder vermelding van Vastenproject