Nieuws

Palmpasen!

Speciaal voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd: Graag nodigen we jullie in het bijzonder uit voor het volgende:

Palmpasenstokken maken op vrijdag 22 maart van 16:00 uur tot 17:30 uur in het Willibrordushuis, Hoofdstraat 27 in Hillegom.

De viering van Palmzondag op 24 maart om 10:00 uur in de St. Jozef en St. Martinuskerk in Hillegom. Verzamelen om 9:45 uur op het kerkplein. Neem je Palmpasenstok mee!

De Goede Week begint op de zondag voor Pasen waarop we gedenken hoe Jezus op een ezel de stad Jeruzalem binnenging. Mensen stonden langs de kant van de weg te juichen en met palmtakken te zwaaien om Jezus te verwelkomen. “Hosanna, Zoon van David! Gezegend die komt in de Naam van de Heer!” werd er gezongen. Jezus gaat zijn lijden tegemoet; het wordt een week van liefde en vriendschap, maar ook van angst, verraad, pijn en dood. Daarom zullen we deze bijzondere Mis beginnen met een processie. Dit is een plechtige optocht waarin kinderen lopen met hun palmpaasstokken. Dit gebeurt nadat deze stokken, samen met de palmtakjes, zijn gezegend en we het evangelie hebben gelezen over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Maar we weten dat het geen feest blijft en dat lijden en dood Jezus opwachten. Daarom lezen we ook het lijdensverhaal tijdens de Mis.