Terugblik

De Heilige Willibrordus-plaquette voor Ton Kosterman

Op zondag 3 september heeft pastoor Franken de Heilige Willibrordusplaquette met oorkonde uitgereikt aan de heer Ton Kosterman.

Aanleiding hiertoe zijn de vele taken die hij als vrijwilliger vervult vanaf 2002 in de St. Agathakerk. In dat jaar ging hij met pré-pensioen. Hij had een zeer intensieve baan bij IBM als software-technicus. Het parochiebestuur zocht een nieuwe ledenadministrateur die computerkennis had en vanaf 1 april 2002 is het razend snel gegaan. Er waren tal van terreinen in de administratie die automatiserings-aandacht behoefden. Pastoor Franken roemde de scherpe en strategische benadering hiervan.

Ook mevrouw Kosterman werd in deze hulde betrokken en ontving een groot boeket bloemen.

De heer Arnold van Berkel, voorzitter van de Lokale Commissie Lisse, ging nader in op de talrijke functies. In het eerste jaar zette Ton de automatisering van de ledenadministratie, die hij had overgenomen van de heer Jan Verhaar, conform de richtlijnen van het bisdom voort. Eerst in het K.L.A.-systeem dat enkele jaren daarna in de Navision ledenadministratie overgezet diende te worden. Daarbij kwamen en komen nog steeds de wijzigingen betreffende verhuizingen, doopvieringen, communicanten,  vormelingen, interne mutaties, jubilea, taken en verjaardagen van vrijwilligers. Ook afgeleide zaken werden gekoppeld aan deze administratie, zoals kerkbijdragen met uitgebreide informatie over opbrengsten. Hij brengt ze in kaart zodat ze kunnen worden gebruikt door het parochiebestuur bij beleidsbeslissingen.

Ook bij onze Rommelmarkt speelt Ton een grote rol. Bij het aanbieden van goederen (huishoudelijke apparaten, elektronica, computerapparatuur, e.a.) worden deze eerst door hem en zijn team van technische vrijwilligers  gecontroleerd op bruikbaarheid. Op de dag zelf is Ton standhoofd van deze afdeling.

Het beheer van computerapparatuur, updaten van programma’s, beheer domeinnamen en veel meer zijn onderdeel van zijn werkterrein.

Een hele belangrijke taak is de coördinatie van de maandelijkse distributie van ons kerkblad Wil’skracht. Van de 5200 exemplaren die onder de Lissese parochianen gedistribueerd worden, vult hij samen met mevrouw Ank de Jong, de tasjes met de 3100 boekjes voor de wijken Lisse Dorp en Poelpolder. De tasjes worden door het distributieteam bij de bezorgers gebracht. De continuïteit van voldoende bezorgers is een permanente uitdaging. Ook kan nog genoemd worden dat hij betrokken is bij de ziekendag, hij helpt bij het vervoer. En ongetwijfeld zullen wij nog enkele zaken niet hebben genoemd.

Ton leeft en werkt in een hoog tempo. Hij is de mening toegedaan dat een open, vriendelijke en gastvrije kerk werkt als een magneet. Maar dan moet de administratie en opvolging goed geregeld zijn. Hij is zich bewust dat in de kerk dingen gebeuren met een hoge emotionele lading en dat vraagt een grote inzet en accuratesse van medewerkers en vrijwilligers.

In de afgelopen 15 jaar heeft Ton geschiedenis geschreven in de Lissese parochie gemeenschap. Hij is als ledenadministrateur betrokken geweest bij de fusie van de drie Lissese parochies. Ook de drie ledenadministraties moesten worden samengevoegd. De zorgvuldigheid waarin dit plaats vond was allang doorgedrongen bij het Bisdom Rotterdam.

Ton is een flamboyante persoonlijkheid en verrassend sterk in de wereld van vrijwilligers.

De Lokale Commissie Lisse,

J.G. Duivenvoorden

Secretaris